FANDOM


Na tej stronie znajduje się opis tworzenia adaptacji postaci w systemie Utopia.

W danym środowisku, pod wpływem jego nacisków, jak również czasem pod wpływem uwarunkowań genetycznych, postacie mogą być w sposób szczególny przystosowane do życia w swoim świecie. Wybór adaptacji powinien być przez testera symulacji opisany i włączony w szczególności w opis biografii postaci. Adaptacje wpływ mogą mieć na sposób działania jednostek, na jej cechy i umiejętności jak również na stosunek do otaczającego jej świata, sposobu myślenia czy stanu posiadania. Przy każdej adaptacji znajduje się opis w jakich okolicznościach należy wykonać testy działania jednostki oraz sytuacje, w których jej reakcje powinny być modyfikowane.

Lista przykładowych adaptacji z opisem

Kozioł ofiarny

Osoba, która stała się kozłem ofiarnym jest jednostką w szczególny sposób naznaczoną. Wcześniejsze doświadczenia spowodowały, że w sytuacjach kryzysowych nie potrafi bronić się przed atakami werbalnymi. W grupie osób, które znają jej przypadłość, charyzmę należy zmniejszyć o 10. Dzieki doświadczeniu stanu kozła ofiarnego osoby tego typu częściej wplątywane są w różnego rodzaju intrygi. Najczęściej nie są makiawelistami i spotkać można je wśród Kreatorów. Starając się walczyć o swoje dobre imię, stają się jednostkami bardzo ambitnymi. Jeżeli jednostka jest kreatorem, to uzyskuje dodatkowy poziom mana na starcie. Jednak za każdy przejaw działania na niekorzyść innych traci punkt mana. Liczne ataki, jakich doświadczała taka jednostka, powodują wzrost Zimnej krwi o 10 + k10.

Drewniana noga

W życiu postaci zaszło przykre zdarzenie, w wyniku którego doznała ona znacznego uszczerbku na zdrowiu (tester symulacji powinien określić rodzaj dysfunkcji postaci). W wyniku tego postać traci 10 pkt. z jednej cech w zależności od dysfunkcji. Dzięki tej adaptacji jednostki znajdujące się w jej pobliżu są bardziej pobłażliwe wobec jej ewentualnych dewiacji. Jeśli wobec postaci kierowane są wrogie działania, wartość Zimnej krwi spada u atakującego o k10.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki