FANDOM


W systemach RPG, szczególnie w systemach cyberpunkowych i fantastycznonaukowych przy opisie świata istotnym elementem jest opis historii powstawania świata. O ile w systemach cyberpunkowych historia świata opisuje przede wszystkim rozwój technologiczny, to w przypadku konwencji science-fiction jest to opis przeobrażania się społeczeństw czy całych globów pod wpływem działań politycznych, rozwoju nauki, a także nowych idei.

Jak w przypadku każdego podręcznika RPG, jest to zamierzona fikcja literacka na użytek graczy i Mistrzów Gry, którzy prowadzą sesje RPG w świecie przyszłości. Poniższe przykładowe opisy - to opisy historii świata przykładowego systemu sf - Utopii.

Historia świata zazwyczaj opiera się na pewnych założeniach, tak by Mistrzowie Gry przy tworzeniu scenariuszy mogli wiedzieć jaki rozwój kampanii czy dłuższej przygody jest możliwy.

Jak napisać historię świata przyszłości

W przypadku opisu alternatywnej przyszłości, historia świata powinna być związana z jego dotychczasową historią. Pewne wydarzenia mogą powodować, że historia świata będzie wyglądać niepoważnie, gdy założymy, że pewne odkrycia zostaną dokonane za kilkadziesiąt lat, a okaże się, że dokona się ich za lat kilka. Dlatego w tego typu podręcznikach RPG warto wprowadzać często modyfikacje lub zakładać, że w odległej przyszłości powstaną technologie, które dziś wydają się niemożliwe lub z powodu regresu (czy braku rozwoju) pewne części świata powrócą do starszego typu technologii. Można np. opisywać społeczeństwa przyszłości państw, które w chwili obecnej słabo się rozwijają i odrzucają współpracę z resztą świata, jak np. niektóre państwa Afryki czy Azji.

Z czego korzystać?

Na początek warto poznać historię najnowszą świata i przeanalizować wzajemne relacje między niektórymi państwami uznawanymi za mocarstwa, jak np. G8 lub współczesne konflikty, a także prognozy w różnych prestiżowych pismach jak chociażby Świat Nauki dotyczące rozwoju nauki i technologii.

Na użytek podręcznika można też przyjąć pewne teorie dotyczące rozwoju społecznego, ekonomicznego czy rozwoju nauki, jak chociażby wykorzystać koncepcję cykli Kondratiewa.

Proces opisywania historii świata może być początkiem tworzenia podręcznika, jednak można też wpierw opisać wyobrażony przez siebie świat przyszłości, a dopiero następnie starać się tak wykreować jego historię, aby łączyła współczesność z przyszłością. Takie opisy często można spotkać w literaturze science fiction, bardzo często w literaturze określanej jako fantastyka socjologiczna. W trakcie opisywania historii świata może zdarzyć się, że nasze o nim wyobrażenie może zostać zmienione, podobnie jak podczas testowania systemu.

Podział na okresy

W zależności w jakim okresie ma toczyć się akcja przygód, historia przyszłości powinna być opisana w mniejszych lub dłuższych okresach i tym samym powinny być opisywane mniejsze lub większe wydarzenia. Jeżeli ma być to świat za kilkaset lat, zbyt szczegółowy opis mógłby zająć zbyt wiele czasu. Jeżeli ma być to świat najbliższej przyszłości, powinna być jego historia opisana bardziej dokładnie. W poniższych przykładach historia świata podzielona została na 10-letnie odcinki czasu, których jest kilkanaście. Akcja w tym przykładowo opisanym świecie toczyć będzie się wiec w okresie połowy XXII wieku. W trakcie tworzenia kampanii Mistrz Gry może oczywiście bardziej szczegółowo opisać fragmenty historii danego państwa czy miasta, tak by postacie graczy i Bohaterowie niezależni mogli znaleźć się w bardziej skonkretyzowanej rzeczywistości.

W każdym okresie historii świata powinny być opisane ważniejsze wydarzenia, które mogły być przyczyna następnych wydarzeń itd. Jeżeli akcja gry ma toczyć się na jakimś określonym terytorium, np. w Polsce, dobrze by było, aby więcej poświęcić miejsca na historie tego państwa. W poniższych przykładach np. więcej miejsca poświęcono na opis historii Białorusi.

Historia świata Utopii

Pierwszy cykl to okres od reformacji do rewolucji Cromwella, drugi trwał do Wielkiej Rewolucji, trzeci do Rewolucji Październikowej, czwarty trwa teraz i skończy się następnym przełomem. Czas utopii zaistnieć może w cyklu piątym. To, co przeczytacie teraz, to warianty przyszłości, które będą się zmieniać, a Wy będziecie wprowadzać poprawki.

Ci, którzy chcieli budować utopie, widzieli je tu i teraz albo w odległej przyszłości. W pierwszym przypadku utopiści chcieli widzieć zbudowaną utopię już w swoim życiu, drudzy byli jedynie marzycielami. Poznając przyszłość, sprawdzając własne przewidywania i wizje poprzedników, możemy powoli zbliżać się do konstrukcji, które założymy.

Ta symulacja jest podręcznikiem dla uczniów, którzy będą ją mogli ciągle zmieniać, aby, gdy nadejdzie czas po następnym przełomie, pokazać, iż działanie utopii zostało już sprawdzone.

2000 - 2010

2010 - 2020

2020 - 2030

2030 - 2040

2040 - 2050

Świat w okolicach roku 2050

2050 - 2060

2060 - 2070

2070 - 2080

2080 - 2090

2090 - 2100

2100 - 2110

2110 - 2120

2120 - 2130

2130 - 2140

2140 - 2150

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki