FANDOM


Rosja

Rosja boryka się z separatystami czeczeńskimi. Słabnie coraz bardziej gospodarczo, militarnie i prestiżowo. Komuniści zdobywają coraz większe poparcie. Ludzie wychodzą na ulice z demonstracjami. Raz jeszcze grzmi echo Rewolucji Październikowej - odżywają wcześniejsze idee tworzenia państwa komunistycznego. Separatyści, terroryści i mafia paraliżują skuteczność podejmowanych przez państwo działań. Prezydent Rosji nie zezwala na ingerowanie obcym państwom w wewnętrzne sprawy kraju. Południowe republiki: m.in. Czeczenia i Dagestan oddzielają się od federacji. Rosja traci dojście do złóż ropy naftowej i odcięta zostaje od Morza Kaspijskiego. Kazachstan pozostaje względnie zależny od Rosji, jednak duże wpływy ma też Europejska Agencja Kosmiczna.

USA

Stany Zjednoczone nie uzyskują wystarczającego poparcia ONZ i UE do walki z dyktatorami w państwach islamskich. Jednakże dzięki polityce Stanów wzrasta wpływ władzy świeckiej w tych państwach, co wpływa też na ich gospodarcze umocnienie się. Terroryści i imigranci z Ameryki Łacińskiej zmuszają USA do zajęcia się swoimi wewnętrznymi problemami. Przerwana zostaje kampania niszczenia osi zła na Bliskim Wschodzie. Dodatkowym czynnikiem paraliżującym administrację są sympatyzujące z europejskimi bojówkami ruchy antyglobalistyczne oraz katastrofy ekologiczne związane ze zmiana radów morskich i cyrkulacją powietrza.

Europa

UE powiększa się o kilkanaście państw Europy Środkowowschodniej. Z obawy przed populistami, UE nie jest w stanie udzielić pomocy Stanom ani Rosji. Turcja jako państwo niedopuszczone do zaistnienia w UE prowadzi politykę asekuracyjną, częściowo popierając politykę UE, częściowo wspierając ruchy w państwach islamskich. Europa przeżywa jeden z największych dramatów ostatnich kilku dziesięcioleci. Radykalizują się ugrupowania sceptycznie nastawione wobec wspólnej Europy. Między antyglobalistycznymi ruchami eurospceptyków a popieranymi przez rządy europejskie ruchami euroentuzjastów dochodzi do potyczek na ulicach miast. Wojsko i policja pacyfikują demonstracje w kilku dużych miastach europejskich (Paryż, Londyn, Berlin, Glasgow, Gdańsk, Belgrad). Eurosceptycy, przeważający w państwach dołączających do UE zasilają zachodnie bojówki. Rządy Zachodniej Europy wspierają państwa wschodnie w porządkowaniu zamętu. W Europie dochodzi do secesji ekonomicznej jej wschodnich i południowych części. Czynnikiem, który zradykalizował demonstrantów stały się fale niezadowolenia imigrantów z warunków pracy i poziomu socjalnego. Skutkiem tego jest ujednolicenie praw dla imigrantów we wszystkich państwach UE oraz wspólna polityka wobec obcych mocarstw. UE pod wpływem tych wydarzeń zaczyna przekształcać się w USE. (Stany Zjednoczone Europy) – chociaż nazwa ta oficjalnie przyjęta zostaje dopiero w roku 2046.

Bliski Wschód

Iran, Arabia Saudyjska oraz Egipt utrwalają swą dominację w regionie islamskim. Iran dzięki polityce Stanów wobec Iraku i Indii wobec Pakistanu dokonuje zjednoczenia szyitów ponad granicami powołując do życia tzw. Nową Persję. Arabia Saudyjska podporządkowuje gospodarczo i ekonomicznie państwa z Półwyspu Arabskiego, Egipt próbuje walczyć o większe wpływy polityczne w Afryce. W państwach islamskich potwierdza się tendencja do ignorowania granic, które na ich terenie wprowadzone zostały przez kulturę zachodnią.

Daleki Wschód

Indie uzyskują ponownie kontrolę nad Kaszmirem. Stają się trzecią potęgą gospodarczą w Azji po Japonii i Chinach. Wielu naukowców, których projekty były zbyt kontrowersyjne w świecie Zachodu migruje do Chin, także jednak Rosjanie i islamiści. Chińczycy wykupują od Hindusów zalewane w wyniku coraz gwałtowniejszych monsunów wyspy na Oceanie Indyjskim. Pod koniec dziesięciolecia w Chinach dochodzi do masowych demonstracji przeciwko wyzyskowi. Do podsycania nastrojów antyrządowych przyłącza się Tajwan, co wywołuje reakcję rządu i w następstwie dochodzi do krótkotrwałego konfliktu zbrojnego, w wyniku którego Tajwan zostaje włączony do państwa. Pozytywnym efektem zamieszek jest likwidacja niewolnictwa w wielu fabrykach produkujących towary dla zachodnich firm. Ze względu na coraz większe potrzeby energetyczne trwają intensywne badania nad alternatywnymi formami pozyskiwania energii.

Ameryka Łacińska

Koniec rządów Fidela Castro powoduje rozprężenie w państwach Ameryki Południowej i Środkowej. W państwach latynoamerykańskich trwają walki ekologistów-antyglobalistów, w szczególności w Boliwii, Wenezueli i Brazylii (także na Kubie) z wojskami rządowymi i policją. W wyniku represji wiele osób migruje poprzez Meksyk lub Karaiby do Stanów Zjednoczonych. Brazylia i Wenezuela utrwalają dominację na kontynencie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki