FANDOM


Rosja podpisuje porozumienie z Indiami i Chinami na wypadek konfliktu z Persją i Arabią. Egipt podpisuje tajną procedurę z Arabią w kwestii Izraela i Palestyny oraz wpływu na politykę Palestyny. Indie podpisują traktat z Australią na wypadek agresji ze strony Indonezji. Poziom wód oceanicznych zwiększa się o ponad 5cm.

Rosja

Wysyłane są kolejne sondy w kierunku Marsa. Wzrost aktywności mafii na terenach południowo-wschodnich. Kamczatka uzyskuje szeroką autonomię. W gigamarkecie moskiewskim po raz pierwszy w galeriach sztuki wystawiane są nanoobrazy (żyjące fraktale). Na terenie Białorusi powstaje pierwsza wioska-wieża.

USA

Rządy republikanów. W Afryce Północnej w kilku państwach, gdzie poszukiwani są terroryści islamscy i afrykańscy, stacjonują kontyngenty euroamerykańskich wojsk NATO. Wojska amerykańskie wycofują się z Zatoki Perskiej. Na ulicach amerykańskich miast pojawiają się demonstracje przeciwko restrykcyjnym prawom i inwigilacji mieszkańców. W południowych stanach jako dodatkowy język urzędowy wprowadzony zostaje hiszpański. Bill Gates przeznacza znaczną część swojego majątku na nagrody dla zasłużonych badaczy w dziedzinie psychiatrii, psychologii, informatyki, historii i antropologii.

USE

Demonstracje bezrobotnych w stolicach państw europejskich. Zakończenie wojen ekonomicznych z Ameryką Łacińską, w wyniku których USE przejęły kontrolę nad rynkiem turystycznym na nie zatopionych w wyniku efektu cieplarnianego wyspach Atlantyku. Parlament Europejski zatwierdza budowę Europejskiej Floty Międzyplanetarnej; zarówno budowę stacji badawczej jak i jednostek bezpośredniego startu. Szwajcaria zostaje włączona w obręb USE, zachowując jednak pewne własne prawa, nadające jej większą autonomię. Powstaje kilkumilionowa wspólna armia USE, dowodzona przez sztab podlegający premierowi USE. Język angielski, francuski i niemiecki stają się wtórnymi językami urzędowymi, w szczególności w administracji wirtualnej. Centra miejskie pełnią funkcje rozrywkowo-konsumpcyjną w największych miastach Europy.

Bliski Wschód

Persja. Powstanie ugrupowania Wielki Islam głoszącego konieczność zarażania świata ideami islamu. Pod wpływem nacisków ze strony Rosji i USA Persja ogranicza swoje badania przestrzeni kosmicznej. Utworzony zostaje projekt rozbudowy sieci satelitów, dzięki którym idee islamskie mogą mieć szerszy zasięg. W muzyce i sztuce nawiązuje się do czasów świetności Babilonu, demaskując jednocześnie judeochrześcijańską nietolerancję wobec tej części świata.

Arabia. Postępująca melioracja Półwyspu Arabskiego. W wyniku podjętych inicjatyw aktywizują się ugrupowania antyglobalistycznie nastawionych ekologistów. W wyniku coraz bardziej upowszechniających się paliw alternatywnych ropa naftowa zaczyna tracić na znaczeniu. Ekologiści domagają się produkcji paliw alternatywnych na skalę masową.

Egipt. Palestyna uzyskuje niezależność od Izraela. Egipt, Liban i Maroko występują z Ligi Państw Arabskich. Zwiększa się dyktatura w Afryce Północnej.

Daleki Wschód

Indie. Hindusi przystępują do budowy subkontynentalnego metra pomiędzy metropoliami. Powstaje organizacja Naturalna Wspólnota domagająca się zniesienia porządku kastowego, jawnie atakująca wszelkie wyznania religijne przymykające oczy na ludzkie nierówności. W świecie zachodnim i dalekowschodnim ma ona poparcie wśród wielu memetyków. Indonezja i Indie zgodnie zakładają nie ingerowanie w sprawy Bangladeszu.

Chiny. Państwo chińskie dominuje Japończyków pod względem polityki ekonomicznej w Azji Dalekowschodniej. Podwojeniu ulega w ciągu dziesięciolecia produkcja energii termojądrowej w Chinach. Kilkukrotnie zwiększa się liczba naukowców i wyższych uczelni w Chinach. Powstają pierwsze osiedla-misje-uczelnie. Podwaja się eksport technologii i innowacji.

Ameryka Łacińska

Coraz bardziej uwidaczniają się ekoterroryści, w szczególności w Kolumbii i Brazylii. Zostaje zniszczonych kilka dużych zakładów przemysłowych. USA wspomagają wojska rządowe w walce z terrorystami. W Wenezueli płoną szyby naftowe. W Chile i Peru wzrasta liczba muzułmanów. Tworzą się sekty łączące wierzenia chrześcijańskie, islamskie i indiańskie.

Azja Południowowschodnia

Coraz gwałtowniejsze cyklony i tornada w rejonie Borneo, Filipin i Nowej Gwinei powodują duże zniszczenia na wyspach i archipelagach. Dochodzi do ostrych walk między uciekająca ludnością z niszczonych małych wysepek, a ludnością osiadła na głównych wyspach. Walki podsycane są etniczną i religijną ksenofobią. Wybuchają konflikty w szczególności między ludnością Indonezji i Malezji, w wyniku czego oddziały indonezyjskie zajmują Borneo. Filipiny przy wsparciu USA i Japonii osiedlają swych osadników na terenie Papui - Nowej Gwinei.

Australia

Kontynent przyjmuje imigrantów z wysp położonych na południowym Pacyfiku. Na zachodniej części północnego wybrzeża dochodzi do krwawych walk z nielegalnie lądującymi na terenie Australii uzbrojonymi imigrantami. Wraz z Chinami, USA i Japonią Australia próbuje przywrócić porządek na Borneo.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki