FANDOM


Poziom wód oceanicznych zwiększa się o dalsze 10 cm. Załamuje się światowa turystyka nadmorska z powodu zalewania plaż. Większość miast portowych stoi w obliczu zalania, w szczególności na kontynencie afrykańskim.

Indie

W Bombaju wybucha rewolucja ekologistów, domagających się likwidacji porządku kastowego. Indonezja atakuje Sri Lankę. Wyspa zostaje zajęta. Indie zajmują kilka małych wysp indonezyjskich, jednak nie potrafią wyprzeć ze Sri Lanki bojowników indonezyjskich. Klęska wojsk hinduskich przyczynia się do narastania anarchii w państwie. Wojsko kierowane jest do porządkowania miast. Chiny pośredniczą w rozmowach pokojowych między Indiami i Indonezją. Hinduska baza kosmiczna wypowiada posłuszeństwo rządowi. Marsze uliczne skutych razem kajdanami obywateli Madrasu, Bombaju i innych miast portowych. Wydarzenia te określa się mianem Zielonej Rewolucji. Posuwają się w znacznym stopniu badania nad pamięcią mózgu.

USA

Powołani zostają komisarze ds. kontroli konsumpcji energii. Następuje demonopolizacja przemysłu paliwowo-energetycznego. Polityka kieruje się w kierunku odnawialnych źródeł energii. Zwiększone zostają z powrotem szerokie swobody obywatelskie. USA wycofuje się z projektu całkowitego monitoringu publicznego. Następuje likwidacja sporej ilości miejsc pracy związanych z większym zagrożeniem zdrowia i życia. Farmy słoneczne uzyskują pakiet uprawnień do handlu energią. Powstaje teoria zunifikowanych procesów życiowych. Upowszechniają się komputery DNA w przemyśle. Flota amerykańska przenosi się z Oceanu Indyjskiego na zachodnie wybrzeże Afryki oraz częściowo w okolice Madagaskaru. Po raz pierwszy na szeroką skale zastosowane są wszczepy wśród żołnierzy do komunikowania się ze sobą.

Rosja

Ożywienie stosunków z państwami bałkańskimi. Zaostrzenie stosunków z Persją ze względu na kwsetię dominacji ekonomicznej nad Kazachstanem. Rosja, dzięki pomocy USA i Indii, zachowuje kontrolę nad Kazachstanem. Porozumienie Rosji, Indii i USA w kwestii islamskiego zagrożenia. Białoruś buduje metro między Mińskiem a Brześciem. Rosja legalizuje wszelkie nurty New Age. Na ulicach Moskwy pojawiają się pierwsze reklamy holograficzne.

USE

W Europie Zachodniej prawie 90% kapitału energetycznego znajduje się w rękach małych firm energetycznych, które montują wiatraki, baterie słoneczne oraz inne urządzenia służące do pobierania energii za roczny abonament. We wschodnich federacjach wskaźnik ten waha się pomiędzy 20% a 50%. Nanoprodukcja staje się coraz bardziej powszechna, chociaż jej zastosowania są ograniczone. Dzięki inżynierii genetycznej wzrasta rola rolniczej produkcji przemysłowej. Udoskonalenia w energetyce kosmicznej pozwalają skrócić czas lotu na Marsa o połowę. Na Gibraltarze przystępuje się do budowy zapory oddzielającej wody Morza Śródziemnego od Atlantyku. Ekologiści protestują.

Bliski Wschód

Persja. Strajki wśród akcjonariuszy przemysłu paliwowego. Pracownicy domagają się demonopolizacji przemysłu paliwowego w Zatoce Perskiej. Zasoby ropy naftowej w wielu miejscach ulegają wyeksploatowaniu. Prewencyjne oddziały wojska tłumią bunty. Przy każdym zakładzie energetycznym powołane są jednostki wojskowe do ochrony obiektów. Przy budowie kolei podziemnej montowane są umocnienia dla samodzielnych jednostek mudżahedinów. Przyjęta zostaje doktryna wojenna walki za pomocą ruchomego frontu.

Arabia. Uzgodniona zostaje z Indiami kwestia linii granicznych na dnie Oceanu Indyjskiego. Australia wycofuje oskarżenia wobec polityki ekonomicznej Arabii na wyspach Oceanu Indyjskiego.

Afryka Północna. Egipt i Maroko w rozmowach z Indiami deklarują stanowisko neutralne w przypadku konfliktu o Kaszmir i Afganistan pomiędzy Indiami i Persją. Egipt, Maroko, Liban i Sudan zakładają Związek Państw Zachodniego Islamu. Związek prowadzi politykę szerokich wpływów polityczno-religijnych w państwach środkowoafrykańskich. Sahara pod wpływem EC znów powiększa swój obszar.

Chiny

Znaczenie energetyki ciągle rośnie. W każdej wiosce-komunie zainstalowane są mikroelektrownie. Wielkie elektrownie termojądrowe budowane są w głębokich pasmach Himalajów. W wydrążonych masywach skalnych powstają także wyrzutnie rakiet oraz kosmodromy. Wskaźniki informatyzacji społeczeństwa przekraczają 80%. Przy przyzwoleniu Japonii, Kambodży i Wietnamu, Chińczycy uzbrajają Rów Mariański, przy którym budują plantacje oceaniczne. Wojska Chin, Japonii i Korei Południowej wkraczają do Korei Północnej i doprowadzają do zjednoczenia Korei.

Ameryka Łacińska

W dorzeczu Amazonki kilkakrotnie dochodzi do wyniszczających powodzi. W Brazylii i Ekwadorze wybuchają demonstracje i powstania przeciwko korporacjonistycznym monopolom ponadpaństwowym. Wydarzenia te określa się mianem Drugiej Zielonej Rewolucji. Wybucha ona jako echo rewolucji w Indiach. Partyzanci wraz z niektórymi wojskowymi (generałami) wycofują się w tereny niedostępne – busz, góry, gdzie uruchamiają swoje bazy. Istnieje podejrzenie, że są szkoleni przez islamskich bojowników. Chile i Peru deklarują współpracę z amerykańskimi marines. Po raz pierwszy testowane są cybernetyczne rozwiązania u żołnierzy, którzy w poprzednich konfliktach utracili kończyny, bądź też ważne dla funkcjonowania żołnierza organy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki