FANDOM


Po zakończeniu Wielkiego Konfliktu utworzono Organizację Federacji Ziemskich, skupiającą wszystkie federacje polityczne i ekonomiczne, której zadaniem miało być równoważenie rozwoju, interweniowanie strategiczne w punktach zapalnych oraz przyjęcie polityki długofalowej w takich sprawach jak: eksploracja przestrzeni kosmicznej i utrzymanie poziomu życia biosfery na Ziemi. OFZ powstało z inicjatywy Chin, dla których adhokracja indyjska stanowiła poważne zagrożenie ideologiczne i wobec niej trzeba było stworzyć antagonistyczną ideę, która byłaby bardziej atrakcyjna dla mieszkańców ziemskiego globu. OFZ ogłasza stabilizację procesu podnoszenia się poziomu wód oraz nakłania rządy państw i układów gospodarczych do współpracy przy redukowaniu zagrożeń jakie niesie EC.

USE

W Europie następuje powrót do miast. Pojawia się zjawisko określane mianem Double Space. Osoby zamieszkujące w miastach posiadają również domy poza miastami. Miasto staje się formą prawie wyłącznie masowej rozrywki i konsumpcji, natomiast prowincja służy indywidualnej aktywności twórczej (pracy) i kontemplacji. Stosuje się nowe formy komunikacji. We Francji i Niemczech każde miasto posiadające min. 100 tys. mieszkańców posiada własny port lotniczy. Tego typu porty pojawiają się też w mniejszych miejscowościach. Upowszechnienie nowych generacji pionowzlotów zmniejsza powierzchnie startową do minimum i większy przepływ pasażerów drogą powietrzną. W dużych miastach europejskich powstają ponadto pojazdy łączące cechy wind zewnętrznych i tramwajów, pozwalające poruszać się w 3D, bez udziału szyn i innych ograniczników ruchu na specjalnych, wydzielonych powierzchniach.

Chiny

Następuje przełomowy moment w dziedzinie nanoprodukcji paliw lotniczych, dzięki czemu skokowo wzrasta liczba startów statków kosmicznych. Chińczycy budują na Marsie pierwsze miasto, w którym zamieszkiwać mają w głównej mierze mieszkańcy Dalekiego Wschodu. Nowa Ziemia, bo taka nazwę ono przyjmuje ma służyć jako ośrodek przemysłowo-usługowy dla znajdujących się na Marsie i jego orbitach baz naukowych. Miedzy Chinami i Adhokracją Państw Indii (API) następuje dalszy podział wpływów na wyspach Azji Południowowschodniej. Oba mocarstwa „pomagają” mieszkańcom wysp zatopionych przez Efekt Cieplarniany budować podwodne miasta. Szczególnie trudna jest sytuacja na Filipinach narażonych na chińskie i indyjskie eksperymenty z Tsunami. Groźniejsza jeszcze sytuacja występuje na Pacyfiku, gdzie do „pomocy” włącza się Australia.

Indie

Paradoks rewolucji spowodował większe rozwarstwienie społeczne. Społeczeństwo podzieliło się na wirtualne i realne. Część społeczeństwa to osoby, które dzięki swym funkcjom, przyznanym przez lokalne komisje naukowe, żyją praktycznie poza realnym światem. Określani są oni mianem Niedotykających Ziemi. Są to osoby należące często do Służby Technicznej, zarządzające miastami i osadami, posiadający prywatną ochronę w ramach ochrony osad przed atakami terrorystycznymi. Przemysł ciężki migruje z centralnych Indii poza granice do Afganistanu i Pakistanu. W związku z niepokojami na terytoriach kontrolowanych przez Indie, rezygnuje się tam z przyjętej na subkontynencie doktryny ochrony miast strukturami policyjno-wojskowymi, umacnia się interwencjonizm bazy centralnej na terytoria kulturowo zależne i umacnia się militarnie granice na terytoriach wschodniej Persji.

Rosja

Rosja rezygnuje z kontroli Syberii wschodniej i odrzuca wielowiekowy balast, który przemianowuje się w Republikę Jakucji. Znaczną autonomię uzyskuje także Kamczatka. Zniszczenia wojenne na terytorium państwa wymagają większych wysiłków dyscyplinowania społeczeństwa. Znaczne połacie terenu nie kontrolowane przez rosyjskie wojska są miejscami, w których ukrywają się islamscy terroryści, w szczególności poszukiwani oficerowie, którym udowodniono zaocznie zbrodnie wojenne. Nieoficjalnie wykorzystywani są przez rosyjską armię do szkolenia żołnierzy. Znaczna cześć takich nieoficjalnych baz występuje na terytorium Białorusi, której powierzchnia jest gęściej porośnięta lasami i silniej skażona radioaktywnie.

  • W wyniku skażenia i procederu półlegalnych baz wojskowych, znaczną część ludności Białorusi wysiedla się z ich terytoriów, fundując im „ultranowoczesne” bloki-wieże, bazujące na wcześniejszych eksperymentalnych wioskach-wieżach na terenie państwa. Dla bezpieczeństwa fizycznego i ideologicznego poprzez Republikę Białoruską przeprowadza się łączącą miasta i wieże przebiegającą nad powierzchnia lasów autostradę, tworząc państwo wyższych standardów, co jest też czynnikiem przyspieszającym opuszczanie tradycyjnych wsi przez mieszkańców Białorusi. Nadleśna autostrada ma także walory ekologiczne i jest wynikiem ideologicznych sympatii rosyjskich ekologów względem indyjskiej rewolucji. Podobny eksperyment dokonuje się z gorszymi jednak rezultatami na Uralu.
  • Po Konflikcie pozostaje jedynie problem z mieszkańcami ruin wiosek i miast zniszczonych wybuchami nuklearnymi, którzy nie chcieli się ewakuować, a często nawet zdemilitaryzować. Na terenie państwa powstają strefy, w których pojawia się zakaz przebywania, a następnie wprowadza się na jego terytorium prywatne firmy więzienne. Strefy te zalesia się w celu odnowy biologicznej terenu.

Przebiegająca w pobliżu stref Autostrada, zwana także Drogą objęta zostaje monitoringiem, a na odcinkach pomiędzy miejscowościami ustawia się posterunki Strażników Drogi. Z powodu działań wojennych w czasie Konfliktu system monitoringu obejmujący siatkę całego państwa uległ zniszczeniu. Zastępuje się go więc nowym systemem działającym na obszarze wokół Drogi o nazwie Swietaswit (Cветасвіт), zwany też Matką.

Bliski Wschód

Persja i Arabia. Imperium islamskie zostało obalone, a militarne projekty oficjalnie zniszczone. Znaczna część miast na wybrzeżu Zatoki Perskiej została zmieciona z powierzchni ziemi. Na terytorium Persji zwiększa się powierzchnia obszarów pustynnych, wcześniej potraktowanych bronią jądrową. Odkrywane są kolejne złoża ropy naftowej, co pomaga Persji i Arabii odbudować potęgę gospodarczą. Rząd chiński zabiega o ograniczenie wpływu zachodniej kultury w państwach islamskich. Krytycznie wobec tego nastawione są zwesternizowane Rosja i Indie, a także USA.

  • Na terenach pustynnych, podobnie jak w Afryce Północnej powstają eksperymentalne miasta jako wstępna ba-za przejściowa dla kolonizatorów Marsa. Wzrasta udział islamskich naukowców w odkrywaniu czerwonej planety.

ZPZI. Wobec powołania Etiopii jako niezależnego od islamu państwa o większych niż do tej pory granicach, ZPZI przyjmuje nową politykę wewnętrzną. Egipt zbliżający się kulturowo do USE pozostaje państwem wiodącym w związku, mimo wysiłku Nigru do dominacji w Północnej Afryce. ZPZI traci kontrolę nad Środkową Afryką, w której zaczynają pojawiać się miejscowe sekty związane z ideologią adhokracji. Ich skuteczność jest tym większa, że skutecznie zwalczają problem AIDS.

Ameryka Północna

USA przestaje wspierać politycznie korporacje chcące dominować na rynkach Ameryki Łacińskiej. Anulują także znacznie zadłużenia państw latynoamerykańskich. Boliwii i Brazylii nie opuszczają jednakże wojska północnoamerykańskie. USA domaga się jedynie kontroli Panamy i Dominikany, wobec czego na terenie tych państw dochodzi do starć i „incydentów”. USA, Kanada i Meksyk związują Północnoamerykański Program Eksploatacji Marsa (PPEM), co silniej wiąże te państwa politycznie i gospodarczo. Teksas uzyskuje specjalną autonomię, a Quebec nawet autonomię w zakresie polityki zagranicznej, nie wyłamując się jednocześnie ze struktur PPEM.

Ameryka Łacińska

Ze względu wycofania się USA jako ekonomicznego kontrolera, Chile i Peru wprowadzają kapitalistyczną dyktaturę korporacjonistów, zaś Brazylia idzie torem Zielonej Rewolucji z umiarkowanym programem. Argentyna wysyła na Marsa pierwszy statek załogowy z własnego kosmodromu przy współpracy Brazylii i Urugwaju.

Południowa Afryka i Australia

Oba bloki zacieśniają współpracę gospodarczą i wraz z Chinami podejmują na dużą skalę badania dna południowej części Oceanu Indyjskiego, jak również zwiększają poziom eksploatacji surowców z Antarktydy. Do programu włącza się też Argentyna. Na Pacyfiku jeden z ruchów feministycznych buduje wyspę Nowa Lesbos, gdzie proklamuje państwo bez mężczyzn, a kobiety mają rozmnażać się partenogenetycznie przez kontrolowane klonowanie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki