FANDOM


Rosja, Indie, Chiny, USE i PBEM podpisują układ o wstrzymywaniu badań nad bronią nanotechnologiczną.

Chiny

W środkowych Chinach pojawiają się coraz liczniej holo-demonstracje, tzw. świetlne marsze. Są one ikonami – hasłami nawiązującymi do mądrości Konfucjusza oraz potępiającymi zaangażowanie państwa w stabilizację Afryki. W opinii naukowców dopatrujących się przyczyn tych ruchów, panuje zgoda co do tego, iż jest to ruch przeciwko jaźni, ambitnemu „ja” niszczącemu całkowicie świadome zaangażowanie w życie i ignorujące rzeczywistość. Zwolennicy tej hipotezy oskarżani są o sympatyzowanie z hinduską ekologistyczną adhokracją. Często przykleja się do nich „przydomek” zieloni.

Chiny wycofują się z działań stabilizacyjnych w Afryce, utrzymując jedynie swe jednostki w miastach portowych Mozambiku i na Madagaskarze.

Indie

Fala globalnego niezadowolenia z sytuacji politycznej na świecie, przelewa się z Rosji i Chin na tereny Indii. Pojawiają się pierwsze oficjalne raporty o liczbie „wymarłych” w ciągu ostatnich 30 lat gatunków roślin i zwierząt na terenie subkontynentu indyjskiego. Władze zaczynają uprawiać proceder patrzenia przez palce na nielegalny wyrąb lasów przez mieszkańców tzw. ekoosiedli. Uzmysłowienie znacznej części społeczeństwa, że hindusi mają z natury świadomość ekologiczną wywołuje efekt wprost przeciwny. Wszelkie działania usprawiedliwiają bowiem tym, iż jest to konieczne dla zachowania równowagi środowiska. W szczególności usprawiedliwia się działania podejmowane poza subkontynentem dla „pomocy” narodom nieuświadomionym.

Mars

Miasto Nowa Ziemia nabiera cech międzynarodowych. Chińczycy zakładają Czerwone Miasto jako przeciwwagę wobec Zielonego Miasta i polecają swoim naukowcom, by przenieśli się do niego z Nowej Ziemi. Nowa Ziemia przyjmuje naukowców i obsługę techniczną z Rosji, Państwa Północnoislamskiego, USE, i USA. Ponadto Kalifornia wraz z USE zakłada Miasto Zachodnie (West-Cit) jako odrębną placówkę badawczą.

Przedstawiciele marsjańskich kolonii niezależnie od ziemskich zaleceń działania względnie samodzielnego podpisują porozumienie o wymianie surowców koniecznych dla podtrzymywania życia, w szczególności produkowanej wody i mieszanki wysokotlenowej oraz technologii. Zarówno w Zielonym Mieście jak i w Czerwonym Mieście pojawiają się pierwsze transporty dużych modułów fabrycznych dla celów przemysłowego wykorzystywania materii Marsa przy użyciu procesów nanotechnologicznych.

USE

W Europie dochodzi do geograficznej polaryzacji środowisk kontestatorskich. Zachodnia część kontynentu przystaje do protestów w Chinach, natomiast Europa Południowa (poza Włochami) i Wschodnia (poza Czechami) sympatyzuje z ruchami hinduskimi. W wyniku zamieszek budzą się na krotko sentymenty secesyjne z początku XXI wieku. Na nowo podjęta zostaje dyskusja nad kwestią otwartości Europy wobec imigrantów.

USE dążą do większej kontroli nad Nową Ziemią i neutralizują krótkie napięcia polityczne na jego terenie wywołanie incydentami europejskimi. Przełomowym momentem jest powołanie na Ziemi zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich nacji europejskich. Mimo to jednak małe narody Europy nie zgadzają się na dominację europejskich mocarstw, w szczególności jeżeli chodzi o dyktat języków urzędowych, co niektórzy określają jako wewnętrzną kolonizację.

Ameryka Północna

Kalifornia stanowczo wyłamuje się ze struktur PBEM i nawiązuje kontakty eksploatacyjne z USE oraz Chinami. W Republice Teksasu wprowadza się kontrolę genetyczną na szeroką skalę. Powiększają się tereny pustynne na terenie republiki. Ponadto republika kwestionuje układ o zaprzestaniu badań nad gray guo. USA, Kanada i Kalifornia potępiają stanowisko Teksasu. Dochodzi do napięcia politycznego, podsycanego raportami o masowo stosowanym genoizmie na terenie Republiki Teksasu. PBEM rozszerza swa działalność o eksploatację Księżyca i palny eksploatacji palnetoid.

Rosja

Powszechnie produkowane fantomy i programy do ich produkcji wytwarzają na terenie państwa szczególny ruch awangardowy. Fantomiści tworzą bowiem zarówno wirtualny teatr jak i fantomowe demonstracje. W ruch ten wplatają się przedstawiciele wielu subkultur, sekt i ruchów społecznych. Na jednym z większych spotkań nad Wołgą zbudowane zostaje sporej wielkości miasto fantomowe będące imitacją i demonstracją świata żyjącego w konflikcie. Po raz pierwszy przy okazji podejmuje się próbę nadania efektów dźwiękowych fantomowym widmom. Rosja wycofuje się definitywnie z republik kaukaskich, zostawiając u ich podnóży kilka baz dla wojsk szybkiego reagowania.

Białoruś. W czterech największych miastach: Mińsku, Mohylewie, Homelu i Brześciu buduje się strefy bloków – iglic dochodzących do 2 km wysokości z przeznaczeniem na mieszkania dla odbywających szkolenia na terenie Białorusi kosmonautów. Ze względu na incydenty określane mianem „ataków na Drogę” powołuje się specjalne jednostki tzw. piechotę leśną i weteranów wojen niekonwencjonalnych (którzy rekrutują się z oddziałów uczestniczących w Wielkim Konflikcie na terenie Białorusi) do ochrony drogi i osiedli przed grupami paramilitarnymi.

  • Przy wieżach-osiedlach budowane są nanoogrody, będące nowym pomysłem na rozwój rolnictwa przemysłowego. Podobnie jak w Republice Teksasu zaprowadza się rejestrację i kontrolę genetyczną. Osoby, które nie chcą się zarejestrować tracą dostęp do specjalistycznych usług oraz coraz częściej do mieszkań w nowych osiedlach. Część z osób nie chcących poddać się kontroli genetycznej „wraca” do stref, na tereny skażone.

Pojawiają się poszlaki o procederze cyborgizacji mutantów, „wyprodukowanych” jako eksperymentalnie zmodyfikowane jednostki ludzkie. Tworzy się specjalne programy edukacyjne dla kobiet chcących zajść w ciążę, by nie obawiały się nie pokrywających się z „faktami” plotek.

  • Parlament białoruski przyjmuje formę adhokracji i zacieśnia współpracę z Indiami. Eksperci zaczynają propagować modę na genetyczne modyfikacje. W ramach struktur adhokratycznych tworzą się grupy ekologicznie uświadomionych. Zlikwidowane zostają całkowicie bazy szkoleniowe na terenach skażonych.

Bliski Wschód

Persja. Państwo zostaje rozdzielone na dwa odrębne administracyjnie i politycznie organizmy, a mianowicie Państwo Północnoislamskie (PPN) i Państwo Południowoislamskie (PPS). W skład Państwa Północnoislamskiego wchodzą obszary kontrolowane przez Rosję. Państwo Południowoislamskie nawiązuje za to ściślejsze kontakty z Arabią i ZPZI. Władze w PPN urządzają pokazy fantomatyczne – Marsjańskie Miasto, co ma być przeciwwagą wobec ruchu fantomistów. Na terenie PPN następuje negatywna kampania wobec islamskich ruchów pątniczych. Państwo „poddawane jest zintensyfikowanej laicyzacji”.

Arabia i ZPZI. ZPZI traci wpływy w Afryce Środkowej. Niger odłącza się od związku. Przedstawiciele ZPZI i Arabii prowadzą rozmowy z Chinami i USE na temat włączenia się w program eksploatacji Marsa. Część naukowców uzyskuje aprobatę w Europejskim Centrum Kosmicznym. Arabia i ZPZI próbują dokonać skoku technologicznego w produkcji sprzętu kosmicznego. W niektórych dziedzinach zaczynają wyprzedzać Chiny.

Afryka

Indie i Chiny wycofują się z konfliktu środkowoafrykańskiego. Jednakże po-zostawiają szczątkowe oddziały stabilizacyjne. Indie w Czadzie, Chiny w Mozambiku i na Madagaskarze. Kongo „prosi” USE o przysłanie kontyngentu wojsk pokojowych. Do akcji włącza się też OFZ.

  • W wyniku działań wojennych i spowodowanych nimi „ruchów migracyjnych” zmienia się struktura wyznaniowa Konga oraz innych państw Afryki Środkowej. Do istniejących tam wersji islamu i chrześcijaństwa oraz religii rodzimych wprowadza się jeszcze hinduizm i buddyzm z domieszką konfucjanizmu, co jeszcze bardziej mozaikuje środek kontynentu.

W Afryce Południowej pod wpływem walk od Mozambiku odłącza się Republika Zulusów. Plany podboju Oceanu Indyjskiego idą w łeb.

Australia i Ameryka Południowa

Australia, Brazylia, Chile i Peru podpisują układ o eksploracji dna oceanicznego Pacyfiku i południowej części Atlantyku. Jest to tzw. Układ Państw Południa, do którego później dołącza się także RPA. UPP wyznacza sobie zadanie wpływania na stabilizację kontynentu afrykańskiego. W dalszej mierze ma być on przeciwwagą wobec silniejszej ekonomicznie Północy. Wobec ekspansji w kosmos UPP przyjmuje program zrównoważonej eksploatacji ziemskiego globu. Przeciwko UPP opowiadają się Indie, Republika Teksasu oraz Białoruś.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki