FANDOM


Ludność świata przekracza 30 mld. OFZ przeznacza znaczne fundusze na system monitorowania obiektów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej Układu Słonecznego.

Chiny

W wyniku globalnego kryzysu wywołanego „szybkimi reakcjami gospodarki” na kończące się zapasy surowcowe, Chiny przekształcają gospodarkę na skrajnie syntetyczny i racjonalny konsumpcjonizm. Sprzyjają temu tendencje kolektywistyczne, odrzucające pojęcie indywidualnego konsumenta. Rozwój nanotechnologii pozwala na produkcję zarówno paliw jak i składników spożywczych. Mieszkania szybko wyposażone zostają w tak zwane samożywy, dzięki którym mieszkańcy mogą programować dany typ diety z otrzymywanej mączki żywnościowej określanej jako pożywka.

Następuje przełom w robotyce, dzięki czemu uruchomiona zostaje pierwsza fabryka robotów, których funkcjonowanie opiera się w całości na AI bez konieczności zewnętrznej kontroli. Pierwsze samoświadome maszyny wysyłane są na Marsa, gdzie prowadzą badania geologiczne oraz używane są jako narzędzia eksploatacyjne oraz jako pomoc w produkcji modułów mieszkalnych oraz fabrycznych. Chińscy naukowcy „nie potrafią wytłumaczyć” jak doszło do stworzenia modeli samoświadomych botów. Chińczykom jako pierwszym udaje się dokonać zmiany trajektorii komety wędrującej w Układzie Słonecznym.

Indie

Indie prowadzą rywalizację z Chinami o prymat międzynarodowy i pierwsze miejsce jako potęga na kontynencie azjatyckim. Indtensywnie prowadzone są badania dna oceanicznego, jak również testowanie robotów w Himalajach, szczególnie na terenach trudnodostępnych. Inne badania zmierzają do ustalenia granic współpracy między botami a grupami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. W badaniach uwzględnia się zarówno czynnik ludzki, jak czynnik AI, porównując je do siebie. Podejrzewane są doświadczenia z nanonitami, służącymi jako wszczepki w ludzkim organizmie.

Dzięki „wsparciu” jednostek indyjskich w Kambodży dochodzi do przewrotu i ustanowienia adhokracji kambodżańskiej. Doświadczenia prowadzone na dnie Oceanu Indyjskiego przyspieszają rozwój technologii umożliwiającej wytwarzanie atmosfery na powierzchni Marsa. Hindusi odnoszą pierwsze sukcesy w dziedzinie wykorzystywania dla celów cywilnych energii termicznej z jądra Ziemi.

Mars

Czerwone miasto przyjmuję nazwę Xinazja. Następuje ocieplenie stosunków między Xinazją a Zielonym Miastem, w wyniku czego nad lodową czapą CO2 umieszczone zostają dwa pierwsze lustra służące do jej roztopienia.

Potomkowie badaczy żyjący na Marsie wykazują znaczną apatię. Zwiększa się liczbę personelu lekarskiego i pomocy neuropsychologicznej. Oficjalnie istnieje zakaz tworzenia stałych par z obawy o chęć tworzenia życia rodzinnego na co struktury marsjańskie nie są jeszcze gotowe. Zakaz nie odnosi pozytywnych skutków. W ziemskich mediach rewelacje te zmieszane są z brukowymi plotkami, co powoduje, że ziemska społeczność nie przejmuje się zbytnio marsjańskimi problemami społecznymi. Momentem zwrotnym emitowane w sieciach relacje z marsjańskich zawodów, urządzonych bez pozwolenia osób dowodzących misjami. W wyniku tego typu niesubordynacji młodocianych, w ciągu jednego roku ginie 10 potomków marsjańskiego personelu, w większości z Nowej Ziemi.

Odkryte zostają skomplikowane struktury w dolnych warstwach geologicznych, które mogą być świadectwem rozwiniętych form życia. Brak jednak jednoznacznych interpretacji. Dla zachowania większego bezpieczeństwa przed promieniowaniem słonecznym moduły mieszkalne umieszcza się głębiej pod powierzchnią planety. Członkowie personelu posiadający dzieci w Nowej Ziemi otrzymują rozkaz powrotu na Ziemię wraz z dziećmi.

USE

 1. Na dnie Morza Śródziemnego i Bałtyku otwarte zostają dwa podwodne muzea, gdzie można oglądać pozostałości po starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej kulturze morskiej. Powrót do badań przeszłości Europy rodzi projekt podziału kontynentu na cztery obszary kulturowe: Romanii, Germanii, Slavii i Orientu. Dla każdego z tych obszarów powołuje się język urzędowy, co ma uspokoić resentymenty izolacjonistyczne. I tak w Germanii jest to język niemiecki i angielski, w Romanii francuski, w Slavii polski i serbski, zaś w Oriencie grecki. Jednakże mieszkańcy mogą wybrać pomiędzy każdym z języków urzędowych, gdy chcą załatwiać sprawy w instytucjach USE, a nie państwowych.
 2. Pojawiają się naciski, szczególnie ze strony Polski, by Białoruś przyłączyć do USE. Hiszpania z Portugalią prowadza rozmowy z UPP na temat wspólnego zagospodarowania południowego Atlantyku. Wielka Brytania wraz ze Skandynawią „próbują naciskać”, by ustalić granice eksploatacji dna północnowschodniego Atlantyku między Wielką Brytanią, Francją, Skandynawią i Beneluksem.
 3. W Polsce powstaje tajna rezolucja nr. 303 na mocy, której organizuje się tajną jednostkę propagandową mającą na celu propagowanie ideologi USE na Białoruśi. Jednocześnie w całym kraju powoływane będą od 2116 roku tajne rządowe instytuty IKE (Instytut kierowania energią) mające na celu stworzenie nowego rodzaju napędów oraz broni kumulacyjnej nowej generacji w obawie przed agresją Rosji i braku pomocy z niestabilnej politycznie USE. Siatka instytutów obejmie 9kompleksów mieszczących się 4000m pod ziemią w rożnych rejonach kraju:
- Solina (Podkarpacie) kod: 089-WSC
- Szczytno (Pomorze) kod: 025-DES
- Tomice (Środkowa Wielkopolska) kod: 077-ITE
- Gniewkowo (Kujawy) kod: 098-GTO
- Przedmoście (Dolny Śląsk) kod: 034-DSI
- Płośnica (Warmia i Mazury) kod: 096-DMM
- Osieck (Środkowe Mazowsze) kod: 83-MIP
- Zawiszyce (Opolskie) kod: 021-OPC
- Kamionka (Lubelskie kod: 56-CRL

Ameryka Północna

Floryda traci kolejne kilometry kwadratowe lądu w wyniku efektu cieplarnianego. Miami staje się amerykańską Wenecją. Podobna sytuacja jest w Nowym Jorku. Na wzór Republiki Teksasu pozostałe państwa Ameryki Północnej zgadzają się na rejestrowanie kodu DNA swoich mieszkańców. Tym samym na kontynencie informacja genetyczna staje się kodem identyfikacyjnym. Rejestracji podlegają także osoby odwiedzające kontynent. W zamian za „rezygnację” z ambicji kolonizowania Atlantyku i Pacyfiku do PBEM przyłączone zostają państwa Ameryki Środkowej. Z inicjatywy Teksasu na powierzchni Marsa powstaje nowa baza zasiedlona przez mieszkańców kontynentu. Nadaje się jej nazwę Tex. PBEM decyduje się na budowę 30-kilometrowej linii komunikacyjnej, bazującej na kolei magnetycznej pomiędzy Tex a Nową Ziemią.

Rosja

W wyniku podziału USE na obszary kulturowe, Rosja proponuje rozmowy na temat jej uczestnictwa w strukturach USE oraz utworzenia obszaru kulturowego Panslavii z j. rosyjskim jako urzędowym. Natomiast wobec zagrożenia ideologicznego ze strony Indii , Rosja proponuje Persji, Chinom a później też Japonii, Australii i Arabii utworzenie Azjatyckiej Agencji Wymiany Technologicznej i Naukowej. Do Agencji przyłącza się początkowo tylko Persja, Chiny, Japonia i Egipt, który sam wysuwa swą kandydaturę. Siedzibą Agencji staje się Ałma – Ata.

 • Pod Murmańskiem prowadzone są końcowe badania nad anabiozą dla celów lotów kosmicznych dalekiego zasięgu. Rosjanie wysyłają pierwszych kosmonautów na Marsa w stanie anabiozy.
 • Rosja z Chinami i Japonią podpisują układ o wolnym handlu robotami dla celów cywilnych. Pierwsze placówki użyteczności publicznej w Moskwie i Leningradzie zaopatrywane są w boty dla obsługi towarzyszy pracy. Skrajne ugrupowania lewicowe protestują przeciw wysługiwaniu się samoświadomymi maszynami.

Białoruś. Mieszkańcy wielkich miast – baronii opowiadają się przeciw wstępowaniu do USE, jedynie w Brześciu i małych miastach w zachodniej części Białorusi ponad 50% uprawnionych opowiada się za wejściem w struktury USE i przyjęciu języka polskiego jako urzędowego. Zarządcy i dyrektorzy wieżo-siedli opowiadają się za całkowitą autonomia Białorusi, podobnie jak podlegli ich radom nadzorczym mieszkańcy. Uzyskują oni polityczne poparcie ze strony Rady Ekspertów Indii.

 • Na terenach przyległych do kosmodromów rozpoczyna się budowa podziemnych miast, gdzie symuluje się warunki życia na Marsie. Przy wsparciu Indii dyrektoriat wież-osiedli buduje pierwszy „autonomiczny” kosmodrom białoruski.
 • Pojawiają się pierwsze doniesienia o ofiarach śmiertelnych w strefach. Według analizy nagrań videofonicznych agresorami miały być niezidentyfikowane maszyny kroczące o wysokiej precyzji poruszania się w terenach leśnych. Pochodzenie maszyn oraz cel ich sprowadzenia nie są „ujawnione”, podobnie jak biografie ofiar. Według innych raportów w białoruskich lasach, a czasem na obrzeżach osad spotkać można uzbrojone w bron z czasów WK komanda, które określane są mianem Nieobliczalni.
 • Białoruś jest jedynym państwem globu, w którym można prowadzić pojazd naziemny przy stężeniu 3‰ alko-holu we krwi. Podobno dla niektórych specjalnych grup tzw. Podróżników stężenie to może być jeszcze wyższe.

Bliski Wschód

Persja i Arabia. W wyniku kryzysu w Rosji w poprzedniej dekadzie, krótki okres podziału Persji na dwa państwa dobiegł końca. W wyniku tego zabiegu USE i Rosja wymusiły jednak na Turcji i Persji powołanie niezależnego Kurdystanu. Szyicka Persja i sunnicka Arabia finalizują porozumienie w sprawie eksploatacji dna Zatoki Perskiej. Oba bloki odkupują od USE i Rosji kosmodromy i poligony doświadczalne dla celów kosmicznych.

W obu blokach dokonuje się podobny do zachodniego rozdział religii i polityki, choć w sferze polityki nadal rządzące ugrupowania odnoszą się do moralności (aczkolwiek nie do obyczajowości) religijnej. Persja z Arabią domagają się od stron zwycięskich w WK odszkodowań za skażenia połaci ich terenów. OFZ próbuje dokonać uregulować tych kwestii pomiędzy spornymi stronami.

 • Władze akceptują cyborgizację, szczególnie w Persji, mającej na celu usprawnianie ułomnego ciała, natomiast sprzeciwiają się zbyt daleko posuniętym modyfikacjom genetycznym. W odróżnieniu od państw zachodnich i dalekowschodnich w Persji i Arabii istnieje społeczne „przyzwolenie” na cyborgizację kobiet.

Kaukaz. Państwa kaukaskie tworzą Wspólnotę Wolnego Kaukazu, co ma je umocnić przed jakąkolwiek agresją ze strony państw islamskich bądź chrześcijańskich. Sporo zewnętrznych obserwatorów patrzy jednak na tę organizację sceptycznie. Wolne media kaukaskie ujawniają odkryte szczątki i groby z czasów WK, gdzie zarówno strona perska jak i rosyjska eksterminowała miejscową ludność.

Północna Afryka. ZPZI rozpada się na oddzielne państwa, które od tego momentu tworzą Blok Północnoafrykański. Do bloku należą Egipt, Libia, Sudan, Algier, Maroko i Mauretania, która w czasie tej operacji wchłania Zachod-nią Saharę i Mali. Tunezja nie wchodzi w nowy związek licząc na wejście w struktury USE. Na terenie Mauretanii dochodzi do wojny „domowej”. W końcu po interwencji USE, USA i Chin ustalona zostaje nowa granica miedzy Mali i Mauretanią. Następnie wybucha wojna między Mali i Ghaną, która próbuje zawładnąć Wybrzeżem Kości Słoniowej. USE wprowadzają swoje siły stabilizacyjne. Do „łagodzenia” konfliktu przyczyniają się też kontyngenty wojskowe UPP.

 • Między Egiptem a Izraelem dochodzi do sporów o eksploatację dna Morza Śródziemnego, w szczególności na obszarach obfitujących w kulturowe złoża istotne dla obu nacji.

Afryka

Afryka Środkowa. Lokalne konflikty między przedstawicielami różnych religii i grup etnicznych nie gasną. Kongo próbuje zdobyć pozycję dominującą w tej części kontynentu oraz „ugasić” większe powstania i bunty na terenach zależnych. W łagodzeniu konfliktów „pomaga” mu USE. Wobec wyznawców lokalnych religii i ich nowych odmian prowadzone są represje. Afrykańscy szamani (czasami „wzbogacani” technologicznie i genetycznie) prowadza wojnę partyzancką z wojskami Konga i państw sprzymierzonych.

 • Na obszarach dżungli notowane są przypadki tzw. dziwnych śmierci spowodowanych atakami nieznanych ga-tunków zwierząt, a czasami także roślin. Przypadki te jeszcze bardziej podsycają działania szamanów dla rozpowszechniania i uprawomocniania kultów lokalnych bogów i animizmu.

UPP

Państwa UPP przyspiesza kolonizację Atlantyku i Pacyfiku oraz południowych fragmentów Oceanu In-dyjskiego. Z powodu nieokreślonego stanowiska OFZ wobec Antarktydy, UPP domaga się jej nacjonalizacji. Podpisany zostaje w wyniku tego układ o utworzeniu „wolnego” i „niezależnego” terytorium Antarktyda. W układzie tym nie partycypują państwa Afryki Środkowej i Azji Południowowschodniej. Zarządzać Antarktydą mają przedstawiciele OFZ.

 • UPP podpisuje z Antarktydą porozumienie w sprawie eksploatacji dna oceanicznego przylegającego do obszarów granicznych Antarktydy. Australia, Chile, Argentyna i RPA przystępują do budowy transoceanicznej kolejowej linii magnetycznej.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki