FANDOM


Na Księżycu uruchomiony zostaje teleskop o średnicy 200 metrów w celu penetracji najdalszych obszarów po-znanego Wszechświata. Budowa finansowana była w głównej mierze przez Chiny i USA.

Mars

Badacze, którzy na Ziemię wrócili wraz z dziećmi, zakładają fundację, której celem jest budowa miasta dla rodzin na Marsie. Jednakże ze względów na znaczne problemy zdrowotne mieszkańców kolonii na Marsie, wysyła się tam pierwsze jednostki „genetycznie zmodyfikowane”. W ziemskiej ideosferze pojawiają się informacje, że sa to osobniki, które pod wpływem genetycznego dostosowania nie mogą krzyżować się z ludźmi, a więc, ze jest to zupełnie nowy gatunek. Modyfikowanych genetycznie wysyłają na Marsa przede wszystkim Chiny i Indie.

 • Naukowcy z Nowej Ziemi ogłaszają, że odkryli relikty po marsjańskich żywych organizmach. Ziemscy naukowcy nie podzielają tych rewelacji.

Chiny

Ocieplenie stosunków z Indiami owocuje posunięta daleko współpracą przy wymianie technologicznej i informacyjnej. Pod wpływem EC znaczna część ludności chińskiej migruje w kierunku Jakucji, która staje się drugim pod względem liczby Chińczyków państwem na świecie. Sąsiednia Kamczatka staje się niezależną w końcu republiką. Na jej tereny migrują zagrożeni podtapianiem w przyszłości Japończycy. Kuryle uzyskują status strefy przejściowej między Kamczatką a Japonią.

 • Chiny i Japonia wysyłają swoje wojska w rejon Azji Południowowschodniej, gdzie trwają chroniczne zamieszki między migrująca ludnością. W Chinach wzrasta przestępczość w przestrzeni wirtualnej. Do Unii Dalekowschodniej przystępuje Jakucja, Kamczatka i Tajlandia. Chiny przygotowują pierwszy lot kosmiczny z Marsa w kierunku Jowisza. Nie wiadomo jednakże, czy ma być to lot załogowy i czy załogę będą tworzyć ludzie czy AI.

Indie

W Kambodży dochodzi do walk między żołnierzami niezależnej Kambodży a adhokratycznym rządem tego kraju. W wyniku ostrych „zamieszek” wycofują się wojska hinduskie. Przeludniony subkontynent indyjski nie jest w stanie zapewnić dostatecznej opieki dla mieszkańców zalewanych terenów nadbrzeżnych oraz wysp należących do Indii. Pracownicy zatrudniani w podmorskich bazach – farmach wszczynają bunty. Rząd Indii rozwiązuje Radę Ekspertów i tym samym odrzuca formę adhokracji. Indie stają się republiką socjalistyczną.

 • Kilkotygodniowe intensywne opady deszczu w Bangladeszu powodują, że co trzecia osoba tej prowincji traci dach nad głową. Ginie 50 tys. Bengalczyków. Afganistan i niezależnie Kaszmir ogłaszają swoją niepodległość. Po krótkotrwałych starciach niepodległość uzyskują Bangladesz, Birma i Bhutan. Niepodległość uzyskuje także Pakistan, jednak z terytorium mniejszym niż przez WK.

Persja i Arabia

Wobec powiększania się Unii Dalekowschodniej Persja wraz z Arabią, Turcją i Egiptem powołują gospodarczo-kulturowy układ o nazwie Koalicja Bliskowschodnia. Następuje przełom w dziedzinie inżynierii molekularnej. Zwiększa się produkcja robotów bazujących na AI. Upowszechnia się rynek wszczepek i nielegalny handel nanonitami. U styku Tygrysa i Eufratu powstaje miasto holograficzne pod nazwą Eden, które staje się atrakcja turystyczną dla mieszkańców USE, Rosji, UD i indyjskich magnatów. W Arabii powstają podobne miasta ogrody na trenach pustynnych, w obszarze, gdzie turyści „powinni” napotykać i doświadczać mitologii bliskowschodniej. Projekt arabski nosi nazwę FATAMORGANA. Powiększają się obszary pustynne na całym Bliskim Wschodzie.

USE

Między Polską a Białorusią tworzy się specjalny pomost współpracy technologicznej. Głównym węzłem tego pomostu jest miasto Brześć. Ujednolica się podział administracyjny w USE bazujący na względnie autonomicznych regionach. W Polsce takimi wyznaczonymi regionami są: Wielkopolska, Małopolska, Śląsk, Mazowsze i Pomorze. W niektórych regionach jednak występuje tendencja do łączenia się ponad granicami dawnych państw. W taki sposób wywoływane są chociażby ruchy galicyjskie. We wszystkich regionach upowszechnia się wirtualna demokracja bezpośrednia. Jednak na poziomie USE dalej pozostaje forma demokracji przedstawicielskiej. Regiony z Polsce buntują się przeciw regionalizacji USE, bunt jest blisko.

Polska:
 1. W czasie testów w Szczytnie 3lipca 2123 roku przy testach nowej broni "Panaceum" doszło do wypadku, w którym śmierć poniosło 17osób. Naukowcy źle uwzględnili prędkośc i zasieg fali uderzeniowej, co spowodowało, że wybuch zamienił laboratoria w pył czątek.
 2. 12 marca 2125 roku dokonano trzech kolejnych prób na asteroidach w pasie Kuipera, które dowiodły skuteczności broni.
 3. 1 września 2016. Polacy wychodzą na ulice, rząd przywraca suwerenność i znosi podział regionalny. Rosja blokuje wcześniejsze porozumienia w sprawie Białorusi (w tym drogi napowietrznej) i wprowadza rząd marionetkowy. Wszystkie wsześniejsze postanowienia zostają anulowane. USE nie reaguje w obawie przed buntem innych społeczności.
 4. 1 stycznia 2017. Polska posiada już 120 głowic Panaceum i nadal czeka z ujawnieniem projektu.
 5. 15 kwietnia 2127 rząd Polski podejmuje decyzję o ujawnieniu nowej broni dnia następnego i wprowadza program "START" mający na celu odstraszenia wrogów. Jednocześnie do końca roku nastapi uniezalżnienie się Polski od dostaw enegrii paliwowej od sąsiadów i zmiana zródła energi na paliwa azotowo-tetrydowe o bardzo niskim koszcie produkcji i potężnej wydajności. 125mAh przy 5% mocy generetorów.

Rosja

W wyniku nacisków opinii publicznej rząd Rosji powołał na jedną kadencję Radę Ekspertów, która miała faktycznie sprawować władzę. Zbliżanie się do struktur europejskich z kolei przyczyniło się do wprowadzenia wirtualnej demokracji bezpośredniej w największych ośrodkach miejskich. Rosyjska Federacja socjalistyczna w ten sposób zbliżyła się do adhokracji. Okres ten nazywa się adhokracją radziecką. Rosja reaguje na polityczny ruch Polski w kierunku Białorusi budując pomosty technologiczne z węzłami w Homelu i Mohylewie. W dalszym ciągu trwa wyrąb lasów syberyjskich. Nowe tereny przeznacza się pod rolnictwo przemysłowe. Podobno główna siłą roboczą przy wyrębie są drwale – roboty. Na południu federacji pojawiają się obszary pustynne, szczególnie w strefach skażonych po WK. Miejscowi nazywają te tereny Rejonem Pustyń Nuklearnych.

Białoruś

Państwo, mimo zewnętrznych nacisków, pozostaje autonomiczne, lecz względnie otwarte na zewnętrzne wpływy. Rewolucja architektoniczna sprzed kilkudziesięciu lat owocuje powstaniem czterech miast – termitier w których na małej powierzchni żyje od 2 do 6 milionów mieszkańców, w zatłoczonych, spiętych ze sobą wysokich do 2 kilometrów iglicach, tworząc widoczną z daleka strukturę przypominających ścięty stożek. Wszystkie iglice połączone są ze sobą promenadami, które zresztą są częścią nośną całego miasta. Likwidowane są w nich tereny byłej zabudowy miejskiej, poza „starówkami”, gdyż uznane są za zbytnio skażone radiologicznie.

 • Białoruś jest jedynym państwem posiadającym specjalistyczne sanatoria dla osób cierpiących na schorzenia popromienne. Często przebywają w nich byli koloniści z Marsa, którzy ze względów zdrowotnych musieli wrócić na Ziemię.
 • Rosja i USE przestają fundować budowę napowietrznej Drogi, która w założeniu miała łączyć wszystkie po-wstające wieże - osiedla na terenie Białorusi. W wyniku tego powstaje pętla łącząca dotychczas wybudowane wieże z kilkudziesięcioma ślepymi odnogami. Odnogi te początkowo zamknięte dla ruchu kołowego otwierają się dla specjalnych pojazdów patrolowych, „Rybkinów” (nazwa od nazwiska twórcy), które na tych odcinkach wyciągają skrzydła i są zdolne do lotu na zasadzie szybowców. Ze względów na koszta eksploatacji zamknięte zostają łączące główne miasta podziemne metra. Niektórzy twierdzą, że przeznaczone zostają do prowadzenia tajnych badań.
 • W małych miastach, takich jak Słuck czy Mazyr rewolucja architektoniczna trwa. Tam właśnie powstają domyosiedla o skomplikowanych funkcjach swych struktur i wokół nich tworzy się także nowy ruch zjednoczenia niezależnej Białorusi wobec wpływów otaczających ją gigantów. W wioskach – wieżach panuje nastrój zamykania się i tworzenia izolowanych społeczności. Ze względu na koszta utrzymania Rada Ekspertów Białorusi likwiduje system penitencjarny w miastach i przenosi go na społecznie izolowane tereny leśne. Las który pokrywa już 80% państwa staje się dla więź-niów ucieczką z systemu, lecz także szkołą przetrwania. Część mieszkańców zatłoczonych bloków termitier, rzadziej wież, nie mając szans znalezienia przestrzeni w małych miastach, gdzie warunki lokalowe są lepsze wybiera świadomie ucieczkę do lasu, gdzie próbuje uzdatniać do życia opuszczone po WK osady.

Ameryka Północna i Środkowa

Floryda uzyskuje status stanu autonomicznego i zaczyna zbliżać się politycznie ku państwom Ameryki Środkowej, próbując wejść w orbitę wpływów na tym terytorium. Panama nacjonalizuje kanał panamski, co powoduje zwiększenie nakładów przez USA na badania nad alternatywnymi nośnikami towarów. Rząd Kostaryki zgadza się na transport i przeładunek towarów na jego terytorium. W wyniku prowadzonych eksperymentów z Zatoki Nicoya przez San Jose do Morza Karaibskiego poprowadzona zostaje wielotorowa trasa magnetyczna. Kostaryka przyłączona zostaje do PBEM.

 • Z Teksasu, Florydy i Wschodniego Wybrzeża USA ciągnięte są pierwsze nitki linii magnetycznych do podmorskich „stacji badawczo-eksploracyjnych”. W obrębie stacji tworzy się sieć energetyczną bazująca na energii termicznej z ryftu atlantyckiego. Z kolei Kanada z Rosją podpisują porozumienie w sprawie eksploatacji ryftu arktycznego.

UPP

Miedzy Ziemią Ognistą a Półwyspem Antarktycznym położony zostaje pierwszy odcinek transoceanicznej linii magnetycznej. Drugi odcinek budowany jest między Nową Zelandią, Tasmanią a kontynentem australijskim. Antarktyda podlegająca OFZ przyjmuje pracowników i kolonistów z zatapianych wysp i wybrzeży Pacyfiku. Na kontynencie powstaje pierwsze miasto - baza pod nazwą Misja Ocalenia. Zamieszkuje je wyłącznie personel techniczny i główny zarząd kontynentu upoważniony przez OFZ do zawierania układów i transakcji z państwami i organizacjami ziemskimi. Antarktyda wchodzi do UPP.

Afryka Środkowa i Azja Południowowschodnia

Nieoficjalnie Indonezja, Jawa, Malezja, Mozambik, Kongo i Czad zawiązują układ o nazwie Oś Równikowa, przeciwstawny zarówno wobec UPP jak i układów państw Północy. Państwa Osi Równikowej jednakże otrzymują technologiczne i finansowe wsparcie Indii. Polityka Indii wobec Osi Równikowej krytykowana jest zarówno przez Unię Dalekowschodnią jak i Koalicję Bliskowschodnią.

Afryka Północna

Egipt wchodząc w Koalicje Bliskowschodnią rezygnuje z szerokich wpływów w Afryce Pół-nocnej. Na kontynencie zresztą powiększa swe rozmiary Sahara. Wzrost temperatury powoduje jednocześnie, że zaludnione jej tereny są coraz częściej opuszczane, co jeszcze bardziej przyspiesza pustynnienie. W Sudanie wybucha wojna domowa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki