FANDOM


PrzykladoweZnakiThorass

Alfabet thorass, używany przez język chondathski

Język chondathski to fikcyjny język ze świata Zapomnianych Krain. Używany jest w Amn, Chondath, Cormyrze, Dolinach, Przesmyku Vilhon, Sembii, Smoczym Wybrzeżu, Srebrnych Marchiach, Tethyrze, Waterdeep, Wybrzeżu Mieczy oraz Zachodnich Ziemiach Centralnych. Język ten wykorzystuje aflabet thorass.
WykrzyknikUwaga! To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki