FANDOM


PrzykladoweZnakiThorass

Alfabet thorass, używany przez język chondathski

Język chondathski to fikcyjny język ze świata Zapomnianych Krain. Używany jest w Amn, Chondath, Cormyrze, Dolinach, Przesmyku Vilhon, Sembii, Smoczym Wybrzeżu, Srebrnych Marchiach, Tethyrze, Waterdeep, Wybrzeżu Mieczy oraz Zachodnich Ziemiach Centralnych. Język ten wykorzystuje aflabet thorass.
WykrzyknikUwaga! To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.