FANDOM


Na tej stronie znajdują się przykładowe opisy klaw dla podręcznika Utopia. W przyjętych założeniach są to klawy z przewagą postaci w typie Podróżników.

Weterani Wojen Niekonwencjonalnych (WWN)

 • Historia klawy - W latach 80-tych XXI wieku na bazie porozumienia między Rosją a USE Białoruś określona została jako państwo bez sił zbrojnych na wzór szwajcarski. Żołnierze, którzy walczyli w wojsku białoruskim podczas WK utworzyli własną organizację pod nazwą WWN i jako tacy byli wykorzystywani do stabilizacji sytuacji konfliktowych w różnych częściach globu.
 • Obszar działania - WWN na Białorusi w roku 2135 działa przede wszystkim na obszarze strefy, gdzie jej członkowie często wracają gonieni nawykiem poznawania granic ludzkiej natury. Najczęściej wzy-wani są przez zagrożone atakami klawy lub mieszkańców osiedli, które tak dobrze pamiętają z czasów WK. Często działają na własną rękę bez porozumienia z oficjalnymi organami państwa, USE i Rosji.
 • Typy osób - Kamraci z klawy to różnej maści podróżnicy, którzy już co najmniej raz dotarli do kresu pojmowanej rzeczywistości. Rzadko między nimi można jednak spotkać Stalkerów, a już z pewnością nie ma wśród nich lifterów. Mimo wielu zabiegów ze strony kierownictwa klawy, trudno jest z niej wyeliminować element nieobliczalny.
 • Sposób rekrutacji - Przede wszystkim do klawy trafiają osoby, które wcześniej brały udział w konfliktach zbrojnych, charakteryzujących się niehumanitarnymi sposobami traktowania wrogów, jeńców, gdzie używane były brudne bomby, gdzie zabijano przywódców dziecięcych armii, stosowano eksperymentalnie najnowsze zdobycze technologii i inne niekonwencjonalne środki.
 • Kwalifikacje członków - WWN posiadają bardzo dobrą umiejętność walki bronią wykorzystywaną obecnie w różnych miejscach na świecie. Praktycznie jest to nieograniczone spektrum możliwych umiejętności. Posiadają poza tym wiedzę na temat terenów skażonych i standardowej broni wykorzystywanej w czasie WK oraz wiedzę na temat traktowania gray guo i agresywnej SI.
 • Zobowiązania wobec klawy - Między członkami WWN istnieje bardzo silna, niemal automatyczna więź, czasami porównywalna do więzi miedzy Czolo, choć oficjalnie nie ma raportów o tworzeniu się Czolo wśród WWN. Jednostki do klawy zobowiązane są do każdorazowej akcji pomocy na rzecz innych członków i ich najbliższych. Zobowiązani są także do utrzymywania tajemnicy dotyczącej ich wcześniejszych działań.

Piechota Leśna

 • Historia klawy - Piechota Leśna oficjalnie zaistniała na początku XXI wieku ze względu na potrzebę ochrony misji wkraczających na obszar strefy, narażonych na ataki niektórych destrukcyjnych klaw nieobliczalnych, które nie zostały jeszcze zlikwidowane przez WWN. Oficjalnie istnieje jako specjalny oddział białoruskiej milicji leśnej.
 • Obszar działania - Jednostki należące do klawy rozproszone są po całym obszarze Białorusi. Zamieszkują przede wszystkim baronie, rzadziej obszary wież. Działają jednakże przede wszystkim na obszarze strefy, czasem jednak widoczni są na zewnątrz drogi, gdzie zapobiegawczo są wynajmowani przez inne klawy lub też odbywają szkolenia. Korzysta się z ich usług także na Drodze.
 • Typy osób - Do PL należą w większości podróżnicy, często stalkerzy (którzy wpadli podczas akcji), a nierzadko także minimaliści, z wież w szczególności dotkniętych przez nieobliczalny żywioł. Bardzo rzadko można znaleźć nieobliczalnych, a jak już, to raczej temporystów. W szczególności PL odrzuca wszelkich Przybyszów, jacy chcieliby się w niej znaleźć.
 • Sposób rekrutacji - Klawa posiada własnych headhunterów, którzy przed każdą akcją/misją robią selekcję ochotników, jacy chcieliby dołączyć do udziału w działaniach. Na terenie strefy wyszukują także wolne jednostki, jakie chciałyby należeć do klawy. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że przyjmuje się przede wszystkim osoby, które przysłużyły się w trakcie wcześniejszych akcji.
 • Kwalifikacje członków - Klawa szczyci się jednym z największych, o ile nie największym zróżnicowaniem umiejętności swych członków. Jednakże każdy z nich posiada lub szybko nabywa takie umiejętności jak: prowadzenie, maskowanie się, posługiwanie się bronią palną a także cichy chód w lesie, wspinaczka, znajomość runa leśnego.
 • Zobowiązania wobec klawy - Przede wszystkim, aby klawa mogła działać sprawnie przy dużym zróżnicowaniu różnych osób, każdy jest zobowiązany do weryfikowania nieznanych członków, z którymi współdziała w trakcie akcji. PL powinni utrzymywać w miarę regularny kontakt z innymi członkami w celu lepszej koordynacji i organizacji zadań. Obowiązuje także tajemnica nałożona na informowanie o przebiegu działań w trakcie akcji i sztywne trzymanie się poleceń specjalnych.

Objeżdżacze

 • Historia klawy - Wraz z tworzeniem się Drogi, powstawała klawa, która patrolowała jej coraz bardziej wydłużające się odcinki. W momencie, gdy droga została połączona z wszystkimi wieżami i miastami, klawa znana już była pod nazwą Objeżdżacze i jej obecność na drodze stała się czymś normalnym, tak samo jak czymś normalnym było istnienie Drogi.
 • Obszar działania - Objeżdżacze najczęściej pilnują, by nikt nie niszczył Drogi nie zaburzał nadmiernie sennego ruchu drogowego, starają się więc likwidować nieobliczalne zachowania na Drodze. Czasami członkowie klawy wynajmowani są do ochrony ważniejszych uroczystości na terenie wież i małych miast. Raczej nie działa na obszarze strefy.
 • Typy osób - Objeżdżacze to podróżnicy na tyle specyficzni, że czasem są klasyfikowani jako odrębna kategoria tego typu. Jednakże da się wśród nich wyróżnić także zwykłych konsumentów, w szczególności proli, jak również jednostki nieobliczalne. Powiada się, że nieobliczalność objeżdżaczy wzrasta w zależności od tego, jak długo nie zjeżdżają z Drogi.
 • Sposób rekrutacji - Przynależność do klawy jest proponowana przede wszystkim osobom, które są częstymi użytkownikami Drogi, lecz nie podejmuje na niej działań destruktywnych. Często użytkownicy drogi rozpoznają się w swych pojazdach, mimo, że ruch nie jest zbytnio ograniczony. Do spotkań, gdzie padają propozycje dochodzi najczęściej w przydrożnych barach.
 • Kwalifikacje członków - Każdy z członków klawy dobrze ma rozwiniętą percepcję oraz uniki, wszyscy bardzo dobrze opanowali prowadzenie wiele typów pojazdów, łącznie z kopterami i pionowzlotami. Cechą wyróżniającą klawę jest duża odporność na rutynę. Poza tym cenionymi w klawie są wszelkie umiejętności techniczne.
 • Zobowiązania wobec klawy - Objeżdżacze są zobowiązani do przestrzegania regulaminu użytkowników drogi i do kontroli zachowań innych użytkowników. W tym względzie podlegają AdMoWowi i WiKoBowi. W razie zagrożeń objeżdżacze znajdujący się kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zagrożenia powinni ruszyć z natychmiastową pomocą. Poza tym członkowie klawy mają prawo i obowiązek testowania każdego nowego sprzętu, jaki jest wypuszczany na Drogę.

Straż Przydrożna (SteP)

 • Historia klawy - O ile objeżdżacze patrolowali ruch na Drodze, o tyle Straż Przydrożna powołana została do ochrony budowy drogi, a gdy ta została ukończona (choć ciągle próbuje się utworzyć nadleśną sieć drogową) SteP zaczął zajmować się tym, co zdarzało się klawie robić już wcześniej, czyli kontrolowaniem przepływu ludzi z terenów Strefy na obszary chronione w Utopii.
 • Obszar działania - Tak jak w początkach istnienia, klawa działa na wydzielonych obszarach w pobliżu Drogi, wyposażone we własną infrastrukturę zsynchronizowaną z infrastrukturą Drogi. Czasami jednak SteP zapuszcza się głębiej w las, w Strefę lub nawet poza obszar Białorusi w poszukiwaniu ważnych lub też specjalnie groźnych dla państwa osób.
 • Typy osób - SteP gromadzi przy sobie przede wszystkim podróżników, najczęściej stalkerów, chociaż działają tez w klawie minimaliści. Ci ostatni często określani są mianem strażników lasu. Mając dobre rozpoznanie Strefy, do StePu nie dopuszcza się nieobliczalnych, a tym bardziej heretyckich przybyszów. Nie jest to też klawa odpowiednia dla konsumentów.
 • Sposób rekrutacji - Jednostki, które chcą należeć do klawy muszą się wykazać szczególną dyscypliną na terenie innych klaw. Wpierw sprawdza się przez długi czas osobę, która chciałaby należeć do klawy. Proces sprawdzania może trwać nawet kilka bądź kilkanaście lat. Kandydaci do klawy muszą także dobrze znać las i Strefę.
 • Kwalifikacje członków - Członkowie klawy charakteryzują się szczególnie rozwiniętą charyzmą i zimna krwią. Rozwijają takie umiejętności jak cichy chód w lesie, celność, ignorowanie ran, selektywny wzrok, tropienie w lesie, znajomość pułapek i umiejętność ich neutralizacji, widzenie w nocy oraz mają znaczną wiedzę na temat lasu i Strefy.
 • Zobowiązania wobec klawy - Członkowie klawy nie mogą ulegać korupcji oraz naciskom ze strony innych klaw, lecz powinni informować o swoich działaniach wszystkich zainteresowanych. Przynależność do klawy łączy się z gwarancjami nietykalności ze strony innych klaw, zaś członkowie StePu zobowiązani są w zamian do ochrony osób i klaw, które zgłaszają się z prośbą o pomoc. W przypadku, gdy członkowie StePu są atakowani, mobilizowane są inne klawy do wymierzenia sprawiedliwości.

Specjednostki

 • Historia klawy - W XXI wieku rosyjski specnaz często przejmował funkcję milicji w sytuacjach nadzwyczajnych. W czasie WK praktycznie przejął jej funkcję w największych miastach zagrożonych terroryzmem. Podobna ewolucja nastąpiła na Białorusi, gdzie utworzono specjednostki utworzone z po-łączenia rosyjskiego specnazu i białoruskiej milicji.
 • Obszar działania - Specjednostki działają w baroniach i często także w małych miastach, z rzadka wypuszczając się na Drogę i okolice wież, gdzie są utożsamiani z rosyjskimi siłami. Na terenie miast strzegą porządku publicznego i odpowiadają za usuwanie na obszar strefy lub do ośrodków resocjalizacyjnych jednostek nieobliczalnych.
 • Typy osób - Fizyczny i największy człon specjednostek tworzą konsumenci, przede wszystkim prole. W klawie napotkać można także podróżników. W organach kierowniczych klawy najwięcej jest natomiast utopistów, często powiązanych z AdMoWem i WiKoBem. Na kształt klawy maja jednak także wpływy Rosja i USE.
 • Sposób rekrutacji - Specjednostki rekrutuje się zazwyczaj spośród osób działających w WiKoBie, SysŁąMie, a przede wszystkim spośród członków AdMoWu, którzy w swej dotychczasowej działalności wykazali lojalność wobec odgórnych dyrektyw i ustanawianych w systemie norm. Przynależność do klawy jest zaprzysięgana przed parlamentem Białorusi.
 • Kwalifikacje - członków Specjednsotki maja umiejętność obsługiwania broni palnej i paraliżującej, umiejętność walki bronią białą obuchową i dobrą znajomość funkcjonujących w systemie norm. Z racji swej działalności dość dobrze znają białoruskie miasta. Rozwijają się u nich przede wszystkim takie cechy jak zimna krew i uniki.
 • Zobowiązania wobec klawy - Specjednostki to klawa o tradycyjnej, hierarchicznej strukturze, dlatego też jej członkowie zobowiązani są do bezwarunkowego posłuszeństwa w kwestii wykonywania wydawanych zgodnie z ustanowionymi normami poleceń. Mają natomiast uprawnienia do swobodnego poruszania się po terenie baronii, korzystania ze specjalnych kanałów komunikacji i transportu, a w szczególnych wypadkach mogą także wkraczać do prywatnych mieszkań.

Kosmaki

 • Historia klawy - Pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku kosmonauci starali się stworzyć ścisłą wspólnotę globalna, jednakże w wyniku upowszechniania się komercyjnej kosmonautyki, a później międzynarodowego wyścigu na Marsa, wspólnota taka miała małe szanse na zaistnienie. Mimo to w Rosji i w Europie, a w szczególności na Białorusi utworzyła się odrębna klawa zwana kosmakami.
 • Obszar działania - Kosmaki najmniej z wszystkich mieszkańców Białorusi wiążą się z miejscem. Najczęściej oczekują w kosmodromach przygotowani na następne starty w przestworza. Mimo, iż kontrolowani są ściśle na Ziemi, gdzie traktuje się ich jak dobra luksusowe, w przestrzeni kosmicznej tworzą swój własny świat.
 • Typy osób - Klawę tworzą podróżnicy, którzy podobnie jak objeżdżacze tworzą nowy podtyp, zresztą zbliżony do objeżdżaczy. Są to przede wszystkim naukowcy i inżynierowie, nierzadko przekształcają-cy się w utopistów. Do klawy dzięki wielu rozbudowanym i męczącym testom nie dopuszcza się nieobliczalnych, znaczna jej natomiast część to przybysze.
 • Sposób rekrutacji - Do klawy dopuszcza się osoby, które spełniły podstawowy warunek – wyszły poza orbitę Ziemi, najczęściej jednak trzeba się jeszcze wylegitymować faktem postawienia stopy na Marsie. Chętnych do klawy jest zawsze sporo, najczęściej wśród członków innych klaw, w których przeważają podróżnicy. Czas oczekiwania jest długi na tyle, by zniechęcić większość nieobliczalnych.
 • Kwalifikacje członków - Kosmaki posiadają umiejętność pilotowania wszelkich pojazdów nie poruszających się na powierzchni gruntu oraz umiejętność prowadzenia większości wozów naziemnych i statków wodnych (podwodnych). Dobrze maja wykształcone takie cechy jak uniki, zręczność i inteligencja. Przede wszystkim jednak opanowaną mają zimną krew.
 • Zobowiązania wobec klawy - Członkowie klawy muszą szybko reagować na prośby i wezwania innych w klawie, dlatego też ogranicza się nadmierne zabieganie o poparcie i zbyt daleko posunięty altruizm. Wymaga się od członków by ciągle uczestniczyli w ekstremalnie trudnych turniejach i zawodach, by mogli sprawdzać się jako indywidualne jednostki.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki