FANDOM


Na tej stronie znajduje się opis przykładowego typu postaci dla świata Utopii.

Konsumenci

Ten typ jest najbardziej rozpowszechniony na Białorusi. Wiadomo, że poziom szczęścia wśród konsumentów jest miarą pomyślnej realizacji planów sporządzanych przez kreatorów. Tak jak w przeszłości, tak i w 2135 roku konsumenci są największą masą, od której zależą decyzje polityków i pośrednio naukowców, a także fundatorów i anarchistów. Konsumenci mimo wielu różnic, w szczególności względem majątku i partycypacji w dobrach kultury, dzielą się ze względu na główny typ konsumpcji. Mieszkający w baroniach i małych miastach prole najczęściej korzystają z uprzyjemniaczy życia typu soma oraz miękkie bezkolizyjne narkotyki. Związani natomiast z wieżami i osadami leżącymi na obszarze strefy kołchoźnicy częściej wybierają ekologiczny, nie czyniący spustoszenia alkohol określany slangowo jako kefir, choć czasami zdarza im się pędzić bimber.
Prole są bardziej niż kołchoźnicy zróżnicowani ze względu na status społeczny i zajmują różne nisze w baroniach. Najniżej w hierarchii znajdują się degeneraci, którzy nota bene poprzez kontakt z temporystami stali się marginesem społecznym wymagającym resocjalizacji. Aby nie siać zgorszenia zamieszkują podziemną część baronii, gdzie także wykonują resocjalizujące czynności przy obsłudze urządzeń komunalnych. Nad nimi zamieszkują, tuż nad powierzchnią ziemi prole zajmujący się pracami interwencyjnymi na obszarze baronii, mniejszych miast czy przy modyfikowaniu infrastruktury utopii. Przeważnie są to osoby, które ze względu na wady genetyczne czy też nieodpowiednią socjalizację, odbywającą się poza kontrolą administracji utopii, najczęściej na obszarze strefy, nie nabrały odpowiednich kompetencji, by korzystać w pełni z dobrodziejstw utopii. Ponad nimi mieszka kilka warstw proli działających w administracji, którzy mają dostęp do większości nie zastrzeżonych i bezpiecznych danych w metawersie. Klawy proli powstają na zasadzie horyzontalnej, skupiając osoby na tym samym poziomie. Najczęściej tego typu osoby nie opuszczają swych klaw i nie wychodzą z ustalanych rytuałów codzienności. Zdarza się jednak, że całymi klawami organizują wycieczki turystyczne i pikniki poza miastem.
Kołchoźnicy są bardziej związani z ziemią, lecz w mniejszym stopniu niż prole uzależnieni są od metawersów. Większość kołchoźników uprawia ogrody czy też plantacje, a każda wieża to praktycznie jed-na klawa, która w spółdzielczym znoju pracuje na siebie. Lepiej niż prole rozwijają swoje umiejętności manualne, chociaż nie mają aż tak dużego dostępu do dóbr konsumpcyjnych. O ile w baroniach prole mają do czynienia z zaplanowaną, optymalną względem potrzeb redystrybucja dóbr, o tyle kołchoźnicy dokonują częstych wymian handlowych między wieżami. Znajdują się też bliżej minimalistów i często partycypują w tworzeniu swojego świata, podczas, gdy prole przyjmują go całkowicie biernie. Natomiast kołchoźnicy stają się bardziej bierni, jeżeli chodzi o tworzenie metawersu i komunikację ze światem poza utopią. Utopia daje konsumentom praktycznie niekończące się źródła przyjemności, wielość gadżetów, które można przetestować, metawersy, w które można się zanurzyć, rezygnując z ciągle mniej satysfakcjonującej rzeczywistości. Każdy z konsumentów ma także możliwość skorzystania z pracy, która daje dodatkowe wynagrodzenie i poprzez to możliwość dodatkowego doświadczenia konsumpcyjnego. Wielość loterii wprowadzanych przez kreatorów oraz różnego rodzaju konkursy dają możliwość natychmiastowego zaspokojenia bardziej wyrafinowanych potrzeb. Ci, którzy nie posiadają zbyt wysokiej ilości zarobionych punktów do wydania, posiadają starego typu metawersy oraz różnego rodzaju wirtualne gry, w których rozwija się ich życie towarzyskie, a często ich życie w ogóle.
Dzięki prawie całkowitej automatyzacji procesu produkcji i redystrybucji dóbr konsumpcyjnych, komunikacja w utopii ogranicza się najczęściej do spotkań w wirtualnym świecie. Windy żywnościowe i teleusługi pozwalają nawet prolom na nie opuszczanie swoich mieszkań, chociaż stymuluje się ich poprzez Komputer Matkę do aktywności, by nie popadali w apatię. Życie w klawach konsumentów powoduje, że osoba się od nich uzależnia, staje się konsumentem, jak każdy inny. Konsumenci zresztą mają możliwość wyboru klawy dla siebie, tak więc czasami przemieszczają się w granicach wieży czy baronii całe rodziny, które poszukują i odnajdują miejsca dla siebie wśród ludzi, z którymi chcieliby zamieszkiwać. Wielkie świątynie konsumpcji i przyjemności tworzone w centrach miast jak również w progach wież spajają zarówno proli jak i kołchoźników ze sobą. Nawet konsumenci mieszkający na terenie strefy mogą korzystać z minimetawersów, które spuszczane są do lasu jako narzędzia propagandy, choć częściej delektują się wytwarzanymi przez siebie niebezpiecznymi narkotykami i uzależniającym alkoholem. Określenia prol i kołchoźnik odnoszące się do mieszkańców wież i wiosek nadane zostały zaś przez innego typu osoby, które nie chciały utożsamiać się z konsumenckim stylem życia. W obrębie swych klaw konsumenci najczęściej wymieniają się doświadczeniami konsumpcyjnymi i sprawdzają wspólnie nowe dobra wytworzone przez kreatorów. W znacznej mierze konsumenci dbają o swoje samopoczucie, by konsumowanie nie było zajęciem przebiegającym w jakiejś przykrej atmosferze. Typ konsumenta jest typem, który odgrywać może każdy z testerów, który w ogóle odważy się brać udział w symulacji. Ten typ służy temu, by móc dobrze bawić się w świecie utopii i sprawdzać jej możliwości jako miejsca, które może dawać szczęście i przyjemność. Warto jednak mieć dobre nastawienie do świata, gdyż tylko wtedy możliwe jest udane odgrywanie szczęśliwego konsumenta. Oczywiście, także w życiu konsumenta mogą się pojawiać jakieś straszne porażki (przepicie zbyt wielkiej liczby przydzielonych punktów, załapanie jakiejś strasznej choroby), jednak nie jest to powodem do tego, by dany konsument nie podejmował starań o to, by zdobywać dalsze punkty lub pędzić bimber dla swej przyjemności i wszystkich tych, którzy chcą spędzić kilka miłych chwil w Utopii.

Cechy Konsumentów

Magiczne myślenie

Dla konsumentów najistotniejsze idee opierają się na hedonizmie. Uważają, że najważniejszą rzeczą jest robienie sobie dobrze. W ten sposób próbują osiągnąć szczęście, którego zazwyczaj nie daje im pozycja społeczna. Zatracenie się w konsumpcji jest ich wizją raju. Polepszenie bytu rozumieją jedynie przez częstsze spożywanie produkowanych dla nich dóbr. Jeżeli nie potrafią zaspokoić swojego głodu konsumowania, czują się niezadowoleni i nieszczęśliwi.

Mana

Aby podtrzymywać poczucie szczęścia i stan błogości, konsumenci ciągle muszą zaspokajać głód, dlatego też noszą przy sobie kefir, bezkolizyjne narkotyki i innego typu używki, a także wymieniają się różnymi innymi gadżetami pozwalającymi na osiągnięcie szczęścia. Starają się być wobec siebie życzliwi i gościnni. Aby móc utrzymywać szczęście, starają się nie wgłębiać w żadnego typu problemy, pozostawiając to innym. Tego typu środki znane są jako złota magia.

Cechy

Konsumenci dbają przede wszystkim o swoje ciała, dzięki którym także osiągają przyjemność. Aby jednak móc doznawać przyjemności, ich mózgi także muszą być odpowiednio rozwinięte, aby móc w odpowiedni sposób przyswajać zewnętrzne bodźce. Rozwinięte cechy konsumentów to przede wszystkim wygląd i kondycja, a także percepcja i siła.

Sugerowane umiejętności

autoprezentacja, konserwacja, odporność na zmęczenie, selektywny wzrok, akomodacja, uwodzenie, przygotowywanie posiłków, wybrane dyscypliny sportowe, znajomość stymulatorów

Wyposażenie trwałe

Większość konsumentów posiada własne mieszkania, w których zamieszkuje wraz ze swymi rodzinami bądź z nie spokrewnionymi osobami, tworząc mniej lub bardziej długotrwałe klawy. Konsumenci starają się, aby ich mieszkania były zaopatrzone w urządzenia umożliwiające im na wejście do metawersu, podłącz windy żywnościowej oraz możliwość monitorowania ich przez osobistych lekarzy, terapeutów i innych specjalistów od zdrowia i urody.

Sprzęt podręczny

Jeżeli konsumenci opuszczają swoje mieszkania, starają się jak najwięcej z tego mieszkania zabierać ze sobą. Czasami kupują lub wynajmują wielkie jednokierunkowce, dzięki którym mogą wybierać się na dalsze wycieczki bez obaw, że będą cierpieć niedostatek. Jeżeli jednak zdarzy im się znaleźć na terenie strefy, starają się mieć przy sobie zapewniające komfort używki.

Długość życia

Ze względu na względnie bezstresowy sposób życia i dbałość o własne zdrowie, czasami przy wykorzystaniu zjawiska hormezy czyli poddawania się delikatnym wpływom promieniowania na terenach skażonych, konsumenci średnio o 10 – 20 lat przeżywają przedstawicieli innych typów, dożywając średnio 110 – 120 lat.

Degradacje

Poprzez fakt, iż konsumenci nie zaprzątają sobie głowy niepotrzebnymi problemami, które nie mogą ich uszczęśliwiać, narażeni są w szczególności na spadek inteligencji, a poprzez to, że żyją teraźniejszością, mogą mieć spore problemy z pamięcią.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki