FANDOM


Na tej stronie znajduje się opis przykładowego typu postaci dla świata science fiction.

Kreatorzy

Miejscem, w którym żyje człowiek w XXII wieku jest przede wszystkim zaplanowane i zrealizowane miasto. Jego twórcami są kreatorzy, ciągle tworzący ludzki świat. Kreatorzy są rzeczywistymi twórcami Utopii i jej nieustającymi modyfikatorami. I choć nie wszyscy spośród nich są identyczni, generalnie ich celem jest szczęście człowieka i cywilizacja dobra. Nie oznacza to, że nie można ich spotkać w innych miejscach, poza miastem. Utopiści, którzy są podtypem kreatorów nastawionym na budowanie utopii na szeroką skalę zamieszkują przede wszystkim baronie. Minimaliści jako alternatywny podtyp kreatorów zaś przebywają przeważnie na terenie wież – wiosek i koncentrują się wyłącznie na najbliższym otoczeniu, próbując ciągle je dostosowywać do zmieniających się warunków. Jednakże takie podejście nie ma żadnego polotu, a ich skromne, choć trafne rozwiązania często przepadają w strumieniach innych wynalazków. Jedynie mniejsze, liczące kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy mieszkańców, miasta, które skupiają oba podtypy, mogą stawać się miejscem najodpowiedniejszym dla ekspansji wyobraźni.
Utopiści nie mają skromnych marzeń. Ich wizje nierzadko koncentrują się na budowie marsjańskich i antarktycznych miast-baz, dla których tworzą projekty rozwiązań technologicznych i społecznych. Najczęściej jednak kreują oni rzeczywistość samej Białorusi. Aby jednak móc pozwolić sobie na realizację tego typu wizji i możliwość tworzenia projektów na tak szeroką skalę, dysponować muszą dość pokaźnym majątkiem lub autorytetem w kręgach naukowych, inżynieryjnych czy politycznych. Czasami zajmują miejsce w Radzie Ekspertów, spotykani są zaś przede wszystkim w Komisjach Naukowych działających na różnych szczeblach. Aby uzyskać wysoki prestiż wykazać musieli się jednak działaniem na rzecz ogółu przez długi czas i z dobrymi rezultatami. Niejednokrotnie określani są mianem twardych altruistów, którzy dla tworzenia dobra wobec ogółu mogą poświęcić całe swoje życie. Tego typu osoby występowały wcześniej w historii pod postacią misjonarzy, fundatorów czy wynalazców. Nierzadko byli w stanie poświęcić cały swój majątek dla realizacji swych utopijnych wizji. Często ich imieniem nazywane były fundacje, szkoły bądź szpitale. Teraz wspomnienia o ich działalności inspirują utopistów przy tworzeniu projektu rzeczywistej Utopii.
Minimaliści w równie zagorzały sposób są w stanie działać dla najbliższych im społeczności, czy kręgu najbliższych znajomych, krewnych, współwyznawców itd., nie angażując się w działalność na rzecz szerszego społeczeństwa globalnego, od którego zresztą uciekają do swych małych utopii. Nie tworzą oni uniwersalnych idei, często jednakże występują przeciwko pomysłom utopistów, które według nich nie sprawdzają się w praktyce. Określenia minimalista i utopista zresztą wynikły z antagonizmu pomiędzy klawami skupiającymi kreatorów w wieżach i baroniach. W baroniach bowiem działali w większości Rosjanie lub obcokrajowcy, których wizje kłóciły się z zamieszkującymi wieże Białorusinami. Minimaliści zazwyczaj posiadają wysoki autorytet w środowisku, w którym działają, jednak w porównaniu z utopistami są specjalistami w bardzo wąskich dziedzinach. O ile bowiem utopiści cieszą się otwartym umysłem, o tyle oni zamykają się w swoich wieżach. Podobno każda wioska – wieża na Białorusi to osobna utopia. Często zdarza się, że oskarżają bogatych utopistów o kradzież ich pomysłów. Zazwyczaj dysponują znacznie mniejszym majątkiem, by wdrażać swe pomysły W mniejszych miastach w klawach kreatorów przebywają zarówno Rosjanie, jak i Białorusini, tak więc w tamtych miejscach podział na minimalistów i utopistów nie nastąpił. Według odwiedzających Białoruś zagranicznych gości, to właśnie w tych miejscowościach utopia jest najciekawszym miejscem, w którym chcieliby zamieszkać.
Miejscem, w którym także działa większość kreatorów jest sieć, metawers, który zresztą dzięki nim się ciągle rozwija. Komputer Matka, albo Mać, jak jest on określany kolokwialnie, jest miejscem, w którym kreatorzy rozsiewają swoje idee i skąd również czerpią nieustanną inspirację do działania. Tylko nielicznych kreatorów można spotkać na terenie lasu, a w szczególności w wewnętrznej strefie. Częściej są to klawy, zasiedlane przez minimalistów, których celem jest porządkowanie skażonego terenu czy też eksploracja zasobów kultury materialnej, niszczejącej w opuszczonych wioskach i osadach. Nie jest jednak prawdą, że kreatorzy nie opuszczają swych bogatych apartamentów, by w terenie realizować swoje wizje. Znakomita część wież powstała właśnie na terenach zdewastowanych, nie mówiąc już o Drodze, która jak dotąd jest jedynym takim dziełem na skalę światową. Dobre odgrywanie roli kreatora wymaga zapoznania się ze światem bardziej niż w przypadku innych typów. Trudno też jest ją odgrywać na samym początku wśród innych testerów, których stosunek wobec świata jest raczej sceptyczny lub nawet antagonistyczny. Mimo to, jest to godna rola. Powiada się, że tam, gdzie pojawia się kreator, tam koniecznie musi coś powstać. Taka natura.

Charakterystyka Kreatorów

Magiczne myślenie

Poprzez zaangażowanie w tworzenie i naprawianie świata, kreatorzy czasami popadają w hurraoptymizm, co owocuje tym, że nie zauważają przeszkód na ich drodze lub nawet poważnych zagrożeń. Jednakże wiara w rozum i dobro, lepsze jutro i świat ogólnej szczęśliwości pozwala im na skuteczne działanie. Bez niej popadają w apatię i bierność. Bardzo często kreatorzy wierzą w siłę sprawczą, nierzadko jest to myślenie kreacjonistyczne, podbudowane wiarą w boga lub w bogów w przypadku klaw związanych z neopogaństwem.

Mana

Aby utrzymywać swe magiczne myślenie, pozwalające mimo wszystko na odnoszenie sukcesów w działaniu, kreatorzy potrzebują specjalnych środków dla jego podtrzymania. Dlatego też przywiązują wagę do rytuałów związanych z praktykami sakralnymi lub też innego typu technikami polepszającymi samopoczucie i pozwalającymi się dowartościować jak np. uprawianie jogi, wizyty u psychoanalityków i przyjmowanie różnego typu bezkolizyjnego placebo lub środków odprężających typu soma. Tego typu środki określane bywają mianem białej magii.

Cechy

Aby móc tworzyć wizje i projekty, kreatorzy przede wszystkim muszą mieć sprawny mózg, bez tego trudno byłoby im być tym, kim są, jednakże, aby one się urzeczywistniły, muszą być dobrze zaprezentowane, a to wymaga trzymania hormonów na wodzy. Dlatego też cechy, które są u nich rozwinięte, to przede wszystkim inteligencja i pamięć, a także charyzma i zimna krew.

Sugerowane umiejętności

farmaceutyka, znajomość języków obcych, kontrolowanie używek, negocjacje, pierwsza pomoc, prognozowanie, programowanie, rozpoznawanie chorób psychosomatycznych, urządzenia techniczne, ustalanie motywów działania, nauka (wybrane dziedziny), gromadzenie i analiza danych, inżynieria (wybrane dziedziny), psychoterapia

Wyposażenie trwałe

Majątek, jaki gromadzą kreatorzy, to przede wszystkim wiedza. Często w ich mieszkaniach można znaleźć uginające się półki pod stosami papierowej literatury. Majątkiem minimalistów często są uzyskane patenty, wdrożone projekty, nagrody przyznane przez Komisję Naukową. Utopiści nierzadko posiadają własne laboratoria oraz przepastne metawersy, w których ciągle urządzają coraz to bardziej wykwintne symulacje. Czasami kreatorzy inwestują w ziemię, na której stawiają swe wieże i laboratoria wyobraźni. Wśród minimalistów często występuje marzenie o wykupieniu ziemi na Marsie, by tam założyć własną niezależną Utopię

Sprzęt podręczny

Kreatorzy zależnie od tego, jaką dziedziną kreowanie rzeczywistości się zajmują, takim też sprzętem się posługują. Niektórzy nie rozstają się ze swoimi kombinezonami, inni mają ciągle przy sobie końcówkę Maci, są też tacy, którzy wynajmują klawy podróżników, z którymi przemieszczają się po Białorusi wewnątrz swych laboratoriów na kołach lub na poduszkach magnetycznych. Rzadko kiedy noszą przy sobie broń, raczej też posługują się sprzętem profesjonalnym niż improwizowanym. Stronią raczej od używek, mimo iż często potrafią mieć nad nimi kontrolę. Z pewnością noszą przy sobie różnego rodzaju nośniki danych, na których się opierają przy tworzeniu nowych konstruktów.

Rozwój

Jeżeli uczestnik symulacji, utożsamiający się z typem kreatora, tworzy jakieś konkretne projekty, czy też rozpowszechnia jakieś utopijne idee, to może za tego typu działania otrzymać specjalne dofinansowanie na rozwój. Przeważnie w tego typu grantach ustalane jest, na co może zostać wydana wyznaczona kwota i jakie umiejętności może postać kreatora rozwinąć. Wielkość kwoty zależna jest od autorytetu, jakim cieszy się kreator oraz od rodzaju deklarowanego przedsięwzięcia.

Degradacje

Jeżeli plany kreatora nie zostaną zrealizowane, to ucierpieć może na tym jego autorytet. Kryzys może doprowadzić do zmiany myślenia (magicznego). Jednakże w takich sytuacjach dojść może przede wszystkim do obniżenia współczynnika charyzmy. W takim przypadku postać może popaść w myślenie odrealnione, marzycielstwo

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki