FANDOM


Księga Plugawego Mroku to będące słabym artefaktem fikcyjne dzieło pochodzące z gry Dungeons & Dragons. Zawiera ono informacje na temat złych bóstw, czarnej magii oraz niegodziwych czynów.

Pierwotna wersja księgi została spisana w zamierzchłych czasach przez jednego z vasharanów, a zawierała jego wiedzę na temat zła. Po wielu latach zwój dostał się w ręce kapłanki boga śmierci Nerulla, która kilkukrotnie zwiększyła jego długość. Z jej zwojów nauki czerpało wielu złych kapłanów, a wielu z nich dopisywało do nich posiadane przez siebie wiadomości.

Zebrane dzieła posiadł również czarodziej Vecna. Po przemienieniu się w licza Vecna przepisał zwoje do księgi oprawionej w ludzką skórę oraz kości demona. W bliżej nieznanych okolicznościach artefakt wszedł w posiadanie wyznawców Erythnula, którzy wykonali kilka niedoskonałych jego kopii.

Oryginał księgi został kultystom boga nienawiści skradziony. W kolejnych latach plugawe dzieło przekazywano z rąk do rąk. Wiadomo, iż niegdyś znajdowało się nawet w zbiorach demonicznego władcy Belzebuba.

Aktualnie istnieje najprawdopodobniej około sześciu kompletnych kopii oraz co najmniej trzy razy tyle wadliwych.

Zobacz też