FANDOM


Na tej stronie znajduje się opis przykładowego typu postaci dla świata [[Utopia|Utopii].

Nieobliczalni

Utopia jest miejscem wydzielonym i odgrodzonym od reszty świata. Dlatego też znajdują się w nim osoby, które próbują się od tego świata uwolnić. Szukają wolności, a sama utopia jest dla nich miejscem zamkniętym, strefą, często więzieniem, w którym nie ma już wyborów, bo wszystko już zostało za nich zaplanowane. Poza strefą jest inny świat i do tego świata próbują się przebić. Przebicie się zaś oznacza zniszczenie części struktury tego świata, więc jest niebezpieczne, przez co tego typu osoby starają się być w swych działaniach nieuchwytne i nieprzewidywalne. Przez innych określani są mianem nieobliczalnych. Oni sami na określenie siebie przyjmują wiele nazw, co implikuje ciągłą rozbudowę podziemnego, konspiracyjnego świata i powoduje, że dla zwykłych konsumentów tego świata liczba nieobliczalnych rośnie w zastraszającym tempie. Ten typ ludzi prędzej czy później ujawnia swą niechęć do tego świata przez konkretne działania. Część nieobliczalnych rekrutuje się spośród tych, którzy nie chcieli opuścić skażonej strefy i zamieszkać w bezpiecznych wieżach i baroniach. Przyjęli nazwę samozwańców, którzy chcieliby zmienić swój kraj, który od wieków zamieszkują i powstrzymać proces tworzenia utopii. Druga kategoria nieobliczalnych to temporyści, którzy zamieszkują mniejsze i większe ośrodki miejskie i próbują kontestować rzeczywistość poprzez kultywowanie wartości zwróconych przeciwko wspólnie budowanemu systemowi.
Samozwańcy to osoby, które nie chcą zamieszkać w bezpiecznych i zdrowych mieszkaniach z pełną opieką socjalną, gdzie mieliby dużą szansę na konstruktywną autokreację. Odrzucają ciasne mieszkania i ekologiczny reżim, a także wirtualność, która zastąpiła rzeczywistość. Wolą ucieczkę w dające wolność rudery, śmietnik Wielkiego Konfliktu, znajdujący się w sercu dawnej Białorusi. Nie są to jednak typ kultywujące jakieś dawne tradycje. Od nich także starają się uwolnić. Utrzymują się z tego, co udaje im się odnaleźć w ciągle jeszcze nie wyeksploatowanych poligonach i starych opuszczonych miastach i osadach. W nich także najczęściej zamieszkują. Czasami bywają prawdziwymi destruktorami. Walcząc o swoją wolność niszczą infrastrukturę, zaopatrują się w nielegalną broń i tworzą oddziały partyzanckie. Niejednokrotnie walczą między sobą o przestrzeń, choć wspólnie nawołują do wyzwolenia. Z ich powodu plantacje przy wieżach są odgradzane od lasu, a ogrodzenia nafaszerowane są czujnikami i paralizatorami. Jednak ze względu na dobro konsumentów tego typu informacje rzadko zakłócają spokój utopii. Wszyscy samozwańcy, którzy pojawiają się na terenie utopii w końcu trafiają tutaj, do wewnętrznej strefy – do lasu. Nie bardzo różnią się od swych protoplastów: rewolucjonistów, bojowników i terrorystów. Część z nich jednak głosi hasła pacyfistyczne, wzywające do uwolnienia się od przemocy i uwolnienia świata od niesprawiedliwości, nierówności czy przywrócenia biologicznej równowagi na zaniedbanych terenach skażonych, szczególnie na tych, które sami zamieszkują, zamiast się od nich odgradzać.
Temporyści to osoby, które negują narzucony im przez kreatorów porządek.. Temporyści, to osoby, które odrzucają zastany przez nich świat, próbując dokonać jego wewnętrznego rozkładu. Nie stają się tak destruktywni jak samozwańcy, jednak swoimi postawami burzą wizerunek utopii, jako miejsca szczęśliwego, miejsca, w którym warto żyć. Są to wszelkiego rodzaju buntownicy, anarchiści, awangardziści, hackerzy, którzy poprzez miękkie formy, nie naruszając przyjętych norm prawnych, próbują zmieniać wizerunek rzeczywistości. Jednak tego typu działania nie wyswobadzają ich całkowicie, dlatego też czasami się radykalizują, a wówczas stają się kolejnymi samozwańcami, dla których jedynymi miejscami może być albo las, gdzie żyją jak na banicji, albo ośrodek resocjalizacyjny przynoszący najczęściej zmianę tożsamości. Niekiedy jednak i bez radykalizowania swoich działań opuszczają swe bezpieczne mieszkania i odchodzą w kierunku zdegradowanych, ale wolnych terenów.
Ze względu na to, iż strefa jest miejscem, z którego utrzymują się zarówno stalkerzy, jak i samozwańcy, dochodzi między nimi czasem do ostrych starć, a Droga, która jest najważniejszym miejscem dla podróżników często atakowana jest przez samozwańców. Ze względu na bezpieczeństwo międzynarodowe, Białoruś także przez budowę Drogi, która jest patrolowana przez specjalne jednostki, odgrodziła wewnętrzną strefę od reszty kraju. Droga, która na dziesiątki metrów została wyprowadzona nad las, stała się też „murem” poprzez sieć, która pod nią została rozpięta i podpięta do źródła zasilania. Na Drogę nie można bowiem swobodnie wejść, gdyż system kontrolny identyfikuje DNA osoby, chcącej wyjść ze strefy. Dla-tego też strefa rzeczywiście stała się więzieniem. Między mieszkającymi jeszcze w wieżach i miastach temporystami i lifterami do ostrych konfliktów nie dochodzi, choć nie tylko lifterzy obawiają się nieobliczalności temporystów. Nigdy nie wiadomo, kiedy ich działania i myśli się zradykalizują. Czy jesteś nieobliczalnym, czy nie, nie wiesz co może cię z ich strony spotkać. Chcąc odgrywać typ nieobliczalnego, pamiętaj, by nie wahać się przed niczym, walcząc o wolność. Jeżeli jesteś testerem, który decyduje się na odgrywanie tego typu osoby, pamiętaj, że życie nieobliczalnego czasami bywa krótkie, ale za to intensywne. Daj z siebie wszystko, bo tylko w taki sposób oswobodzisz się z tego, co Cię ogranicza. Idź ciągle do przodu, jeśli czegoś chcesz. Nie pozwól się ujarzmiać!

Charakterystyka Nieobliczalnych

Magiczne myślenie

Mimo, iż nieobliczalni ciągle próbują się uwalniać od systemu, to tworzą strategie walki z nim, a w konsekwencji system walki z systemem. Jednakże z tego też próbują się uwalniać. Niejednokrotnie panują w ich klawach ideologie manichejskie, czy gnostyckie. Niektórzy próbują siebie i innych uwalniać od ograniczającej materii własnego ciała. Idea wolności jest dla nich tak silna, że wszędzie wprowadzają destrukcję i chaos.

Mana

Nieobliczalni nie są kolekcjonerami dóbr, nie ma dla nich rzeczy świętych. Od materii bowiem też ciągle próbują się uwalniać, choć materii do tego muszą używać. Aby utrzymywać myślenie o wolności, dokonują destrukcji, uwalniając się od niej. Rytuałami, które pozwalają utrzymywać mana przez wchodzenie w stan nieobliczalności to szał, chaotyczny taniec, orgia i wszystko to, co pozwala na wyzwolenie się ze sztywnych norm. Niektórzy określają to jako czarną magię.

Cechy

To, co pozwala wchodzić w stan nieobliczalności i to, co go wywołuje, to pobudzające organizm hormony. Jednakże ciało jest dla nieobliczalnych najważniejszym narzędziem w walce o wolność, więc też muszą umieć je kontrolować, nawet w szale i robią to niemalże instynktownie, co zresztą wymusza na nich stan ciągłego zagrożenia. Cechami, które u nich są przede wszystkim rozwinięte to czujność i szybkość a także uniki i zręczność

Sugerowane umiejętności

Nieobliczalni, mimo iż nie posiadają wielu umiejętności, szybciej niż inni nabywają nowe specjalizacje do posiadanych umiejętności. Posiadają najczęściej umiejętność władania bronią improwizowaną, zarówno białą, jak i palną; empatia, umiejętności artystyczne (aktorstwo, graffiti itp.), hacking, ignorowanie ran, wiedza dotycząca strefy i lasu (schrony, odpady, żywność runa leśnego), maskowanie się, oswajanie, saperka, walka wręcz, skradanie się, odporność na infekcje

Wyposażenie trwałe

Temporyści zazwyczaj posiadają własne mieszkania, w których najczęściej znaleźć można zniszczone przez nich wyposażenie, zakryte kamery, odcięte przewody Komputera Matki, Samozwańcy czasami organizują swoje podziemne, nielegalne fabryki, które szybko opuszczają, mieszkają w opuszczonych osadach albo improwizują swoje tymczasowe miejsca zamieszkania, uprawiając koczownictwo, szczególnie w okresie letnim na terenie strefy.

Sprzęt podręczny

To, co posiadają przy sobie nieobliczalni, dla innych może wydawać się zwykłym śmieciem. Dla nich to także są przeważnie śmieci, choć jeżeli użyteczne, to mogą o nie toczyć zażartą niejednokrotnie walkę. W niektórych klawach prawie wszyscy nieobliczalni posiadają broń podręczną, czasami niedozwoloną i niehumanitarną. Ale także można spotkać klawy, dla których istotniejszym jest posiadanie końcówki sieci, przy pomocy której można dokonać włamu do systemu. Niekiedy wśród tych śmieci odnaleźć można wyniesione z obrzeży skażonych terenów technologie lub wykradzione elementy aktywnej infrastruktury.

Fart

Działania nieobliczalnych bywają bardziej niż u innych typów instynktowne. Często działają, zanim uświadomią sobie własne decyzje. Nawet dla siebie samych są nieprzewidywalni w swoich działaniach. Wynika to z tego, że częściej niż inni znajdują się w sytuacjach dramatycznych, w których brak decyzji powoduje śmierć. Dlatego też ich spontaniczność powoduje, że czasami potrafią dokonać więcej niż wynikałoby to z ich umiejętności.

Degradacje

Przeczulenie na punkcie czyhających zagrożeń, czasami prowadzi do stanów paranoi i schizofrenii, powodować może znaczne osłabienie zimnej krwi u nieobliczalnych a także zaburzenia poczucia rzeczywistości.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki