FANDOM


Steampunk – nurt fantastyki sięgający do głębokich korzeni science fiction, do Juliusza Verne i Heberta Georgea Wellsa. W tym wypadku słowo punk oznacza historię alternatywną, steam zaś - parę. Te dwa słowa dobrze odzwierciedlają typowe realia steampunka. Parowe czołgi, maszyny różniczkowe o gabarytach pokoju, statki kosmiczne o wiktoriańskich złoceniach i tak dalej. Steampunk, jako pochodną cyberpunka, cechuje pewne podobieństwo, o ile jednak drugi opisuje mroczną indutrialną przyszłość, o tyle pierwszy - mroczną industrialną przeszłość. Stąd powolny napływ do steampunka elementów horroru i fantasy

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki